Manastir Kuveždin

Manastir Kuveždin

Manastir Kuvedždin, sa crkvom posvećenom Svetom Savi, je jedna od tri jedine crkve posvećene Svetom Savi na svetu. Manastir Kuveždin leži na jugozapadnim padinama Fruške Gore, 1 km severno od sela Divoš, na putu između Beočina i Erdevika. Legenda sa kraja 17. veka kaže da je manastir Kuveždin, 1520. godine podigao vojni komandant i poslednji srpski despot, Stefan Štiljanović. U 17. veku su monasi manastira Vinča i Slanci, u blizini Beograda, bežeći od Turaka, našli utočište u Manastiru Kuveždinu, donevši brojne dragocenosti i rukopise. U prvoj polovini je sagrađen barokni trospratni zvonik i trostrani konaci, sa odlikama i elementima klasicističkog arhitektonskog stila, dok je stara manastirska crkva, sa dve kupole, zamenjena novom građevinom. Ikonostas stare crkve manastira Kuveždin je 1722. godine naslikao Janko Halkozović, a ikonostas nove crkve je naslikao Pavle Simić, sredinom 19. veka. Barokna kapela na groblju manastira Kuveždin je sagrađena 1788. godine, na vrhu brda iznad manastira.

Manastir Kuveždin je po osnivanju bio muški manastir, a neposredno pred Drugi svetski rat je postao ženski manastir. U to vreme je manastir po broju monahinja bio jedan od najvećih srpskih pravoslavnih manastira. Među njima je bilo monahinja iz Rusije, koje su ovde našle duhovno utočište posle Oktobarske revolucije. Posle Drugog svetskog rata je manastir Kuveždin napušten i potpuno porušen, te je očuvana samo kapela, u kojoj je deo starog ikonostasa. Nedavno je započeta potpuna obnova manastira Kuveždina, o kome brine monaštvo.

SHARE IT: