Manastir Kremikovci

Manastir Kremikovci je osnovan tokom 14. veka, verovatno tokom vladavine cara Ivana Aleksandra, kada je u okolini Sofije podignuto 14 manastira, poznatih kao Sveta Gora Sofijska. Uništen je 1332. godine i bio je prvi obnovljeni manastir, kada su 1493. godine obnovljene manastirske zgrade i podignuta crkva Svetog Đorđa, koja je jedina preživela do današnjih dana. Kada se posmatra sa spoljašnje strane crkva manastira Kremikovci izgleda malena i beznačajna, kao i sve polulegalne građevine nastale u tamno doba.

Freske, koje su delimično očuvane su međutim, potpuno pretvorile unutrašnjost crkve u blistajuću galeriju slika. Na freskama manastira Kremikovci se zapaža živost aristokratske trnovske škole. Freske su uzvišenog izraza, crta elegantnih do vrhunca probranosti, figure su otmene i uzvišene. Umetnici koji su oslikali crkvu manastira Kremikovci nisu radili po ugledu na tradicionalne metode slikanja. Oni su uspeli da u ukupnoj kompoziciji fresaka uvedu novi elemanat, koji je obnovio umetnost toga doba i postao tradicija. Ogleda se u bogato ukrašenom frizu likova svetaca i mučenika izduženog struka, koji su po prvi put odvojili uspravne svece od osnovnih scena, podvajajući i obogaćujući celokupnu kompoziciju. Manastir Kremikovci takođe čuva dragocene primerke kaligrafske umetnosti, koja je posebno ovde negovana tokom 15. veka, kada je osnovana Književna škola u Sofiji, koja je kasnije razvijena u manastirima Dragalevcu, Kremikovcu, Kokaljenu, Germanu i drugim manastirima. Takozvano Jevanđelje iz Kremikovca je jedna od takvih umetničkih vrednosti.

 

SHARE IT: