Manastir Kaona

Manastir Kaona

Manastir Kaona se nalazi 100 km zapadno od Beograda, u blizini sela Draginje. Manastir Kaona je po legendi sagrađen kao zadužbina Ikonije, sestre Miloša Obilića, srpskog proslavljenog ratnika Kosovske bitke 1389. godine, koji se nije vratio sa Kosova. Od druge polovine jedanaestog veka, kada se smatra da je ozidana prva crkva na ovom mestu, do današnjih dana, manastir Kaona je više puta rušen, obnavljan, dograđivan, napuštan i ponovo nicao, doslovno iz pepela, deleci sudbinu naroda ovoga kraja, seobe i razaranja, ali i lepotu i radosti života i verovanja. Manastir Kaona, svedok prohujalih vekova, obnovljen i uređen, danas je značajni duhovni centar, kulturno središte i narodno zborište.

Manastir Kaona je imala školu već 1827. godine, ali ima podataka da je škola radila već od 1793. godine. U vreme prvog srpskog ustanka 1804. godine je manastir Kaona bio bolnica. Crkva manastira Kaona je stradala i u Prvom svetskom ratu, kada je zapaljena arhiva i kada su odneta crkvena zvona. U prirodnom amfiteatru, podno crkve manastira Kaona nalazi se Istočnik vode kaonske, čija lekovita voda ima uvek 11 stepeni i prema oceni stručnjaka spada u najkvalitetnije u Srbiji. Voda prolazi kroz krstionicu, urađenu u ranohrišćanskom stilu, prvu u Srbiji posle sedam vekova, po uzoru na krstionicu iz tesalijske Tebe i formira kasnije jezera neverovatne pitomosti i lepote. 1992. godine je proslavljeno 100 godina postojanja nove crkve i šest vekova manastira Kaone.

SHARE IT: