Manastir Jošanica

Manastir Jošanica

Manastir Jošanica se nalazi 10 km zapadno od Jagodine, u gustoj bukovoj i hrastovoj šumi, živopisne klisure reke Jošanice, iznad koje se čuju orlovi, na zaravni između brda Ravnog Gaja i Čukara. Pored manastira prolazi vijugav put, koji se sa zapada, od sela Siokovca, spušta do dna klisure, gde izbija do kamenitog visa Šarenika, pod kojim leži Jošanički Prnjavor, okružen kamenolomom.

Crkva manastira Jošanice je mala građevina, sa dve kupole, koja je prvobitna bila posvećena Svetom Dimitriju, ali je više od pre dva veka dobila sadašnjeg patrona – Svetog oca Nikolu Mirlikijskog. Ova malena zadužbina, sa kraja srednjeg veka je predstavljala svetu monašku zajednicu, koja je obitavala u klisuri i brdima oko reke Jošanice. Nema pisanih dokumenata o vremenu kada je manastir Jošanica podignut. Uprkos svedočanstvu da manastir potiče iz 17. veka, legenda kaže da je manastir podignut mnogo ranije, u 14. veku, tokom vladavine Kneza Lazara. Prvi pisani dokument o manastiru Jošanici potiče iz 1786. godine. Tokom obnove 1856 – 1858. godine izgled crkve je značajno izmenjen, te je u periodu od 1967. do 1971. godine izvršena restauracija. Crkva manastira Jošanice je okružena velikom nekropolom, koja svedoči o viševekovnom značaju ove svetinje. Na kemanim terasama, prema brdu, severno od hrama, nalazi se drveni zvonik, dok je u zapadnom delu manastirske porte stari konak, balkansko-orijentalna jednospratna građevina, sa doksatom i spoljnim stepeništem. Neki dokumenti svedoče da je u prošlosti, iza starog konaka, bilo još nekoliko zgrada – veliki koševi, ambari, pušnica i stambena kuća, dok je stari zvonik bio južno od crkve. Oko manastira Jošanice se prostiru manastirski posedi, a od korita reke Jošanice su novi konak, dva velika ribnjaka, štale i stara vodenica. Iako je manastir Jošanica smešten u brdima i šumi Crnog vrha, doživeo je teška stradanja tokom svoje istorije duge šest vekova. To je bio mogući razlog da se stanovništvo okolnih sela i Jagodine okuplja u manastiru Jošanici, obnavlja ga i ukrašava.

SHARE IT: