Manastir Jazak

Manastir Jazak

Manastir Jazak je na južnoj padini Fruške Gore osnovao srpski despot Jovan Branković krajem 15. veka, a u vreme vladavine Marije Terezije je zapusteo. Novi manastir Jazak je građen u periodu od 1736. do 1759. godine i okružen je konacima sa tri strane. Visoki trospratni monumentalni barokni toranj uz crkvu manastira Jazak je dodat 1803. godine, čineći svojom baroknom koncepcijom jedinstveni kontrast srpskoj srednjovekovnoj arhitekturi. Crkva manastira Jaska je zidana naizmeničnom upotrebom crvene cigle i belog kamena, a oslikavanje zidova je rađeno u dva perioda, 1761. godine i 1892-99. godine. Manastir Jazak je verovatno jedna od najlepših pravoslavnih srednjovekovnih svetinja na Fruskoj Gori.

Živopisni ikonostas crkve manastira Jazka je delo najvećeg slikara sa početka baroknog perioda, Dimitrija Bačevića i predstavlja jedinstvo tradicionalnog kasno-vizantijskog slikarstva i modernih uticaja sa Zapada. Ikonostas ima ukupno 58 ikona podeljenih u pet zona. Urađen je u baroknom stilu, tako da na ikonama dolaze do izražaja prikazi pejzaža u pozadini figura. Gornja tri reda ikona na ikonostasu manastira Jazka prikazuju likove 12 proroka, život Isusa Hrista u 12 slika i 12 apostola. Centralna ikona predstavlja svetu Trojicu. Donja polovina ikonostasa manastira Jaska je podeljena u dva dela. U prvom delu su naslikane 4 prestone ikone: car Uroš, Presveta Bogorodica, Isus Hrist i Sveta trojica. Na carskim dverima ikonostasa su naslikane Blagovesti.

Manastir Jazak je postao čuven po svetim moštima Cara Uroša Nemanjića, poslednjeg srpskog vladara iz dinastije Nemanjića, koji je umro decembra 1371. godine. Mošti srpskog cara i svetitelja su prenete u manastir Jazak sa Kosova iz Nerodimlja 1706. godine, od kada je ovaj manastir postao kultno mesto. Tokom Drugog svetskog rata su mošti Svetog cara Uroša morale biti sklonjene iz manastira ispred bezbožnih ustaša, kada su prenete u crkvu Svetih arhanđela u Beograd, da počivaju pored svetih moštiju kneza Lazara i svetog despota Stefana Štiljanovića. Povratak moštiju svetog cara Uroša Nemanjića u Jazak je proslavljen septembra 2001. godine, gde i danas počivaju.

SHARE IT: