Manastir Grgeteg

Manastir Grgeteg

Pretpostavlja se da je manastir Grgeteg, posvećen Svetom Nikoli, osnovao despot Vuk Branković 1471. godine. Grgeteg je nastao u takozvanom predturskom dobu (1521/1717. godine). Prvi ikonostas u crkvi manastira Grgetega je 1774. godine naslikao Jakov Orfelin, a drugi ikonostas je 1902. godine oslikao najveći srpski slikar novijeg doba – Uroš Predić.

Privilegija koju je austrijski car Leopold I dao vladiki Isaiji Đakoviću 1691. godine, čuva se u ovom manastiru. Najznačajnija vrednost manastira Grgetega je verna kopija hilandarske čudotvorne ikone Bogorodice Trojeručice, prenete sa Svete Gore Atoske, koja trajno ostaje zaštitinica Fruške Gore i njenih manastira.

Jovan Damaskin je primio isceljenje odečene desne ruke pred čudotvonim prikazom Bogorodice. Tokom 13. veka je ikona bila u Srbiji, da bi je kasnije preneli u manastir Hilandar na Svetoj Gori. Ikona Bogorodice Trojeručice se poštuje od 9. veka od vremena ikonoborstva, kada je monah Jovan Damaskin, sirijski bogomnadahnut teolog, pisac i monah manastira Svetog Save Osvećenog, vatreno zastupao ikonopoštovanje i bogoslovski posvećeno poštovao svete ikone. Zbog toga je car i ikonoborac Leo III Isavrjanin /717-740/ oklevetao Jovana Damaskina kalifu Damaska. Kalif je naredio da se odseče ruka monahu Damaskinu i odnese na pijacu. Predveče je Sveti Jovan svoju odsečenu ruku prislonio telu i bacio se ničice pred ikonom majke Božije. Monah Jovan Damaskin je molio Bogorodicu za isceljenje ruke, braneći Pravoslavlje. Posle duge molitve je zaspao i u snu video maju Božiju koja mu se obratila obećanjem brzog ozdravljenja. Probudivši se, Jovan Damaskin je video svoju ruku potpuno neozleđenu i isceljenu. U zahvalnost za isceljenje, monah Jovan je na ikonu Bogorodice postavio ruku okovanu srebrom, od kada je ona nazvana “Trojeručica”. Po predanju, monah Jovan Damaskin je napisao zahvalnu pesmu Bogorodici, koja je postala himna na liturgiji Svetog Vasilija. Sveti Joan Damaskin je primio monašto u Lavri manastira Svetog Save Osvećenog, kome je poklonio svoju čudotvornu ikonu. Svetom Savi – srpskom arheipiskopu je predstavljena ova ikona na blagoslov.  Tokom turskog osvajanja su hrišćani, u žellji da sačuvaju ovu svetu ikonu, odlučili da Bogorodica lično brine o njoj. Stavili su ikonu na leđa magarcu koji je odneo ikonu direktno do pred vrata manastira Hilandara. Monasi su ikoni Bogorodice Trojeručice namenili igumensko mesto i ona uživa veliko poštovanje vernika. Ikona Bogorodice Trojeručice u manastiru Grgeteg je treća kopija originalne ikone, koja se čuva u manastiru Hilandaru, blagosiljajući svako poslušanje monaštva i posetilaca.

SHARE IT: