Manastir Dubočica

Manastir Dubocica se nalazi na malom platou sela Otilovići i desnoj obali reke Ćehotine kod Pljevalja, na severu Crne Gore. Manastir Dubočica je posvećena Svetom Nikoli i predstavlja primer srednjovekovne arhitekture srpsko-vizantijskog stila iz 16. veka. Crkva manastira Dubočica je sagrađena oko 1570. godine u severnom delu Crne Gore, potpuno okružena gustim šumama i visokim planinama, jezerima i tokovima reka Tare, Ćehotine i Breznice. Manastir Dubočica se nalazi upravo pored regionalnog puta Pljevlja – Pavino Polje – Bijelo Polje. Zbog izgradnje veštačkog jezera na reci Ćehotini, crkva manastira Dubočice je premeštena u selo Otilovići, 11 km jugoistočno od Pljevalja i potpuno obnovljena. Posebna pažnja je posvećena freskama manastira Dubočice, koje uz ikonostas i činjenicu da je u ovom manastiru Sveti Vasilije Ostroški služio šest godina, privlače pažnju posetilaca i poštovanje lokalnog stanovništva.

Manastirska crkva Dubočice je jednostavna jednobrodna građevina sa pripratom i polukružnom apsidom, zidana od rečnih oblutaka i sige. Dugačka je 13 i široka 7 metara, bez kupole sa poluobličastim svodom. Crkva manastira Dubočice je ukopana u zemlju i njena unutrašnjost je mnogo veća od spoljašnjosti. Priprata i naos crkve manastira Dubočice su odvojeni posebnim zidom. Dva para pilastara, između kojih su po podužnim zidovima formirani prislonjeni lukovi, dele naos crkve manastira Dubočice na nejednake traveje. Poluobličasti svod manastira Dubočice ojačan je poprečnim lukovima. U oltaru su smeštene niše za proskomidiju i đakonikon, a na podu od kamenih ploča dominira dekorativni amvon. Od pet manjih prozora u obliku puškarnica manastira Dubočice, tri su smeštena na južnom zidu, a po jedan na severnom i apsidi. Iznad lučnog portala smeštena je prostranija, takođe lučna niša, u kojoj je nekada bila oslikana freska patrona hrama – svetog Nikole.

U prvoj zoni fresaka Manastira Dubočice su oslikane stojeće figure svetitelja, a na svodu su scene Velikih praznika i Hristovog stradanja. Na zapadnom zidu priprate manastira Dubočice oslikana su poprsja svetog Nikole i Bogorodice sa Hristom. Iznad svetitelja, u drugoj zoni fresaka je naslikan životni ciklus svetog Nikole, od rođenja, preko školovanja, scena čuda, do smrti. Na freskama manastira Dubočice je prisutna pojava brojnih oslikanih likova pustinjaka i isposnika, što navodi na zaključak da su oni najverovatnije nastali pod uticajem i izboru monaha Dubočice.

Manastir Dubočica poseduje skladan duborezni i pozlaćeni ikonostas. Raskošni krst sa raspećem nastao je 1622. godine, dok je ostali deo ikonostasa nastao kasnije – 1682. godine. Ispred ikonostasa manastira Dubočice visi izrezbareno i duborezno Bogorodičino kolo i polijelej iz 17. veka. Ikone manastira Dubočice predstavljaju dela različitih majstora i potiču iz različitih perioda, među kojima se lepotom i likovnom obradom posebno ističe Deizis sa majstorski iznijansiranim likovima apostola koji se pripisuje majstorskom krugu slikara Radula. Pokretni fond i mobilijar manastira Dubočice predstavljaju retko očuvanu spomeničku celinu iz 16. i 17. veka, koja je skoro neokrnjena očuvana do naših dana.

“Spoljašnja jednostavnost manastira Dubočice koji više podsjeća na kuću karakteristična je za crkve podignute za vrijeme turske okupacije kada nisu smijele da privlače pažnju. Manastirski kompleks je ograđen kamenim zidom sa kapijom na sjevernoj strani, pored crkve, sadrži još i manji prizemni konak smješten u južnom dijelu, drveni zvonik u sjeverozapadnom, i jedan mali pomoćni objekat za ostavu, u jugoistočnom dijelu porte”. TO Pljevlja

Vidikovac u Matarugama u zaseoku Gačevića Dolina /sa nekoliko dobro očuvanih primeraka stare seoske tradicionalne arhitekture/ je prekrasno mesto sa kojeg se pruža velelepni pogled na meandre reke Ćehotine uklesane u okolne stene i vrlo podsećaju na meandre reke Uvac koji su svetski poznata prirodna vrednost i turisticka atrakcija u Srbiji. Vidikovac se nalazi na 20 kilometara od Pljevalja, na putnom pravcu Pljevlja – Vrulja – Bijelo Polje, u selu Mataruge. Vidikovac je smešten na veštačkoj akumulaciji reke Ćehotine u Matarugama i uredili su ga za turisticke posete NVO “Da zazivi selo” i TO Pljevlja. Veštačko jezero je nastalo pre nešto više od 30 godina, a rađeno je za potrebe Termoelektrane “Pljevlja”. Posetiocima Manastira Dubočice takođe toplo preporučujemo i upoznavanje praistorijskog lokaliteta Mališina pećina, smeštenog na desnoj obali reke Ćehotine u selu Ljutićima, čiji nalazi potvrđuju život čoveka u vremenu od 38000 godine do 13780+/-140 godine !!

 

SHARE IT: