Manastir Bođani

Manastir Bođani

Manastir Bođani sa crkvom posvećenomVavedenju Bogorodice se nalazi u Vojvodini, u Bačkoj, u opštini Bač, između sela Vajska i Bođani. Osnovan je 1478. godine, a burna istorija kasnijih vekova je obeležile njegovo trajanje. Tri ranije obnove manastira Bođana su izvršene posle razaranja iz pohoda Turaka 1526. i krajem 17. veka i početkom 18. veka od posledica poplave vodama Dunava koji protiče u blizini manastira. Temeljnom obnovom iz 2007. godine je vraćen nekadašnji izgled i sjaj manastira Bođana.
Crkva manastira Bođana je jednobrodna građevina sa polukružnom oltarskom apsidom i plitkim pevničkim prostorima, iznad koje je poluobličasti svod sa masivnim kubetom na četiri stupca. Visoki barokni zvonik manastira Bođani je dozidan 1755-1756 godine, kad su nadzidani i zidovi zabata. Današnju crkvu manastira Bođana je od 1735. do 1737. oslikao Hristofor Žefarovič, slavan po svojim bakrorezima, i to je jedina crkva sa njegovim freskama. Živopis manastira Bođana je najvećim delom dobro sačuvan. Rad Hristofora Žefarovića je u tradicionalnu vizantijsku umetnost srpskog freskopisa uveo nove ideje zapadne civilizacije, čime je započeta barokizacija srpskog slikarstva 18. veka. Posebna zanimljivost u vezi bođanskih fresaka jeste činjenica da su rađene uljanim bojama na osušenom zidu, a ne ranijom tehnikom slikanja na vlažnom malteru, po kome je poznato srpsko fresko slikarstvo. Posebno mesto u crkvi manastira Bođana zauzima čudotvorna ikona Bogorodice ili Bođanska Bogorodica, koja je ovde najverovatnije stigla u 16. ili 17. veku iz Rusije, a tron na kojem i danas stoji je postavljen 1780. godine. Isceliteljska moć ikone Bođanske Bogorodice privlači mnoge posetioce u manastir Bođane.

Prostrani manastirski park Bođana je prava botanička bašta, sa čak 153 vrste rastinja iz svih krajeva sveta. Tokom višedecenijskog vođenja manastira Bođana, zasnovao ga je episkop osiječko-baranjski i poljski Lukijan. U parku manastira Bođana su kedrovi čije su sadnice nabavljene u Egiptu, kitnjaste jele sa Pirinejskog poluostrva, stabla ginka sa dalekog istoka….

Manastirski kompleks Bođana obuhvata i kapelu posvećenu Svetoj Petki, koja je podignuta iznad izvora lekovite vode. Živopis ove kapele je takođe obnovljen 1896. godine i to zahvaljujući monahu manastira Kovilj, Rafailu Momčiloviću.

SHARE IT: