Manastir Aladža

Manastir Aladža je pećinska crkva Bugarske Pravoslavne crkve u severoistočnoj Bugarskoj, 17 km od Varne i 3 km od turističkog centra Zlatni Pjasci, koja se graniči sa zaštićenom šumom Parka Prirode istog imena, koja potiče sa početka srednjeg veka. Manastirska pećinska crkva i monaške ćelije su uklesane na nekoliko nivoa u vertikalnu krašku liticu visine 25 metara, koje su povezane unutrašnjim stepeništem u blizini gornjeg dela visoravni Franga.

Manastirska celina Aladže obuhvata dve obližnje male katakombe, udaljene oko 700 metara od glavnog svetilišta. Po pronađenim nalazima, keramici i zapisima, stručnjaci tvrde da je ovo mesto bilo naseljeno prvim hrišćanima, u periodu od 4. do 6. veka. Prema nekim istoričarima, monasi su ovde izgradili svoje jednostavne isposničke ćelije početkom 4. veka. Pod uticajem pravoslavnog učenja isihazma, povezanog sa ličnošću Svetog Grigorija Palame, svetilišta Aladže su bila na vrhuncu slave tokom Drugog Bugarskog carstva. Duhovni život manastira Aladže je utihnuo kada je Bugarska pala pod vlast Otomanske imperije. Naziv manastira Aladže potiče od turske reči “aladzha” – šareno, živopisno, najverovatnije zbog jasnih boja kojima su svetinje oslikane. Doživljaj posetilaca manastira Aladže, uklesanog u strmim stenama visoko iznad tla, je zaista nezaboravan. Manastir Aladža predstavlja spomenik kulture i antičkog nasleđa Bugarske.

 

 

SHARE IT: