Lovno turistički kompleks Bijele Vode

Lovno turistički kompleks Bijele Vode

Goražde se nalazi u jugoistočnoj Bosni i Hercegovini, u dolini reke Drine, oko 70 km od Sarajeva i graniči se planinskim masivima koji se pružaju u pravcu istok-zapad duž rečnog toka, pa teren uglavnom odlikuje izražen reljef, plodno zemljište, vodeno i šumsko bogatstvo i druga prirodna bogatstva. U središtu gornjeg toka reke Drine je grad Goražde, smešten na istočnim obroncima planine Jahorine, na nadmorskoj visini od 345 metara. Grad leži na obema obalama reke Drine i povezan je mostovima, a oko 1 km nizvodno prelazi u veštačko jezero. Goražde okružuju uzvišenja Mišjak na jugozapadu, Biserna na jugoistoku, Samari na jugu, Gubavica na zapadu i Površnica na severu. U blizini opštne Goražde nalaze se Nacionalni Park „Sutjeska” u kome je zaštićena prašuma „Perućica”.

Goražde 1958. godine dobija značaj izgradnjom puta Goražde-Tjentište-Čemerno-Gacko-Dubrovnik. Goražde i okolinu odlikuje  blaga kontinentalna klima, kratke zime i topla duga leta, što pogoduje raznovrsnim aktivnostima i sadržajima posetilaca tokom čitave godine. Na području opštine Goražde nalazi se veći broj stećaka od kojih najveći značaj imaju nekropole stećaka na lokalitetima Hrančići u Gošića polju i Kosače u Ilovači – nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine sa 325 stećaka, dok na prostoru opštine Pale-Prača je veliki broj stećaka na lokalitetima Komrani, Čemernice i Toplika. Na terenima i planinama oko Goražda, ispresecanim makadamskim putevima koji nisu u funkciji modernog automobilskog saobraćaja, postoje odlične mogućnosti za razvoj planinskog biciklizma. Stari tradicionalni zanati, proces proizvodnje zdrave, organske hrane, voća i povrća bez upotrebe pesticida, poljski radovi (košenje trave, mlevenje žita u starim mlinovima itd.) kao vid rekreacije, predstavljaju perspektivni razvoj novih turističkih proizvoda. Područje Goražda i okoline je od davnina poznat po visokokvalitetnoj proizvodnji jabuke autohtonih vrsta.

U šumama Goražda i okoline su uglavnom zastupljeni bukva i hrast kitnjak, koji su osnova za dalji razvoj tradicionalne drvnopreradivačke delatnosti i proizvodnje tradicionalne drvne galanterije – vretena, preslice, kace, burad, štapovi, muzički instrumenti: šargije, trube, frule, gusle, dvojnice, bugarije; kašike, kuhače, tanjiri, ćase, čanci, sita, sepeti, laki nameštaj…  Poznato je da su na nivou čovečanstva šume jedan od najvećih faktora za ublažavanje klimatskih promena, čije nepravilno upravljanje i korišćenje, između ostalog, preti narušavanju biodiverziteta. Obilje šumskih plodova, gljiva i lekovitog bilja koji se mogu naći u šumskim bezbednim zonama Goražda i okoline predstavljaju mogućnost za ekonomsko jačanje stanovništva..

Reka Drina je najveći hidropotencijal na području opštine Goražde i oduvek je bila glavna raskrsnica i saobraćajna arterija na području istočne Bosne. Iz Sarajeva ka Drini vode putevi dolinom Željeznice, preko Foče prema Goraždu, preko Romanije ka Glasincu, Višegradu, Jadru i Drinjači. Splavarenje niz Drinu ima veliku tradiciju i nastalo je iz potrebe da se građa prevozi iz šume nizvodno do strugara gde je prerađivana. Danas splavarenje Drinom od Ustikoline do Goražda, u dužini od 22 km traje od 5 do 6 sati, zavisno od vodostaja i predstavlja pravu turističku atrakciju. Pored reke Drine na području Opštine Goražde nalazi se i Osanička reka, Podhranjenski potok i niz drugih manjih pritoka Drine. Interesantno je da u selu Bogušići postoji izvor mineralne vode (kiseljak) kao i na Mravinjcu (koji je nešto lošijeg kvaliteta od izvora u Bogušićima). Gornji tok reke Drine je još uvek sačuvan od zagađivača, što je osnovni preduslov za kvalitetan sportski ribolov, jer predstavlja stanište ravničarskih vrsta i najzanimljivije salmonidne vrste riba (pastrmka, lipljan, mladica). Raznovrsnost ribljeg fonda, izrazito bogatstvo mladicom i drugim vrstama ribe, briga o aktivnoj zaštiti ovih vrsta, dovela je do formiranja sportskih ribolovnih društava. Veliki vodni potencijal, koji se pre svega odnosi na reku Drinu i njene pritoke, može podsticajno delovati na budući razvoj opštine Goražde, u pravcu iskorišćavanja ovog potencijala za sport, rekreaciju, vodosnabdevanje, navodnjavanje poljoprivrednih površina, ali i za planiranje i izgradnju ribnjaka mladice.

Naglašen stepen bio i geodiverziteta, kao i preplitanje različitih klimatskih tipova na području Goražda su uticali na visok stepen biodiverziteta. Priroda je tako bogato obdarila područje opštine Goražde i čitave regije brojnim fenomenima, da i naučno-istraživačke vrednosti imaju svoju punu opravdanost. Biološka razovrsnost Goražda obezbeđuje zdravu hranu, izvor je sveže vode za piće, prečišćava vazduh i vodu i znatno smanjuje štetne uticaje industrije.

Lovno-turistički centar i Lovište Bijele vode se nalazi u jugoistočnom delu Bosne i Hercegovine, okružen prekrasnim obroncima Jahorine, u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, na području Pale-Prača, 18 km od Goražda prema Palama. Luksuzno opremljeni apartmani obezbeđuju potpunu udobnost potrebnu za odmor i uživanje tokom čitave godine, jer nije moguće odrediti koje godišnje doba daje više prednosti. Kompleks uključuje restoran kapaciteta 50 mesta, otvoreni bazen, lovačku sobu sa bezbroj trofeja divljači ulovljenih u lovištu. Odvojenost apartmana od restorana i lovačke sobe obezbeđuje privatnost i mir svakom gostu. U sklopu lovno-turističkog centra Bijele vode nalazi se lovište i skijalište rekreativnog tipa. Skijalište poseduje ski lift dužine 300 metara i kapaciteta 800 skijaša na sat i nalazi se svega pedesetak metara od hotela, bungalova i restorana, što ga čini idealnom destinacijom za organizovanje ski škola za početnike. Lovno turistički centar Bijele vode predstavlja idealno odredište za sport i aktivan odmor. Zahvaljujuči povoljnom položaju i terenu za mali fudbal, rukomet i odbojku i otvorenom bazenu, lovno-turistički centar Bijele vode pruža odlične uslove za pripreme sportskih ekipa.

SHARE IT: