Lokalitet Magareći mlin Apatin

“Magareći mlin” je jedan od najznačajnijih arheoloških lokaliteta u Srbiji iz doba mezolita, starine 8000 godina, koji se nalazi oko 4,5 kilometara od Apatina. Na području Opštine Apatin je pronađeno i istraženo 46 arheoloških lokaliteta. Na nalazištu Magareći breg su arheolozi pronašli lјudske ostatke i duge nalaze koji obuhvataju ostatke keramike, metalne predmete i objekte iz bronzanog doba i kasnijih istorijskih perioda koji potiču iz vremena počev od mezolita. Istraživanja i kampanje iskopavanju su spovođena tokom prošlih decenija uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije, Gradskog muzeja iz Sombora i Opštine Apatin.  Rezultati istraživanja su prevazišli očekivanja i potvrđuju da je lokalitet Magareći mlin znatno veći i bogatiji nego što se ranije pretpostavlјalo i obuhvata čak 10 hektara.Najnovije otkriće srpske arheologije javnosti su predstavili direktor Gradskog muzeja Sombor David Firanj, članovi arheološkog tima Anđelka Putica, Kristina Penezić i Viktorija Uzelac i diplomirani etnolog i antropolog Ivana Srdić.

Lokalitet je nazvan “Magareći mlin” zahvalјujući arheologu Vladimiru Lekoviću koji je tokom osamdesetih godina 20. veka prvi počeo kampanju iskopavanja. Ime ovog arheološkog lokaliteta potiče od činjenici o žitnim mlinovima koji su tokom 18. i 19. veka, pokretali magarci na mestu u blizini Cigan hata. Nalazi sa lokaliteta Magareći mlin potvrđuju kontinuitet života na ovom području tokom više hilјada godina.

 

SHARE IT: