Hoteli Sandanski

Poznati bugarski banjski i zdravstveni-lečilišni centar Sandanski se nalazi u jugozapadnoj Bugarkoj, na području Blagoevgrada, u Pirinskoj Makedoniji, u dolini reke Strume, u jugozapadnom delu planine-Nacionalnog Parka Pirina. Grad Sandanski se nalazi na nadmorskoj visini od 240-300 metara, oko 5o km od granice sa Severnom Makedonijom i oko 30 km od grčke granice, a pripada najtoplijim gradovima Bugarske. Naselje na mestu današnjeg grada Sandanski je zapravo nastalo oko blagotvornih lekovitih izvora tokom bronzanog doba, krajem 13. i u 12. veku pre nove ere. Neposredna okolina Sandanskog je naseljena pre više od 3000 godina, sa arheološkim nalazima iz doba najranije ljudske istorije, iz vremena Tračana u 5. veku pre nove ere, Rimljana, Vizantinaca.

U najranije vreme je ovde živelo pleme Sinti, a u 4. veku pre nove ere je naselje osvojio Fiip II Makedonski. Pretpostavlja se da je antički grad koji je ovde postojao pod imenom Partikopolid ili Parajkopolis podignut upravo tada. Tokom i nakon rimskog osvajanja Mezije je današnje naselje nosilo ime Desudava. U blizini današnje pošte u Sandanskom su pronađeni ostaci crkve iz sredine 4. veka, od koje se severno nalaze tragovi velike zgrade za koju se veruje da je bila vladičanska rezidencija. Tragovi kasnoantičke crkve sa kraja 4. veka ili početka 5. veka su pronađeni u današnjoj crkvi Sveti Đorđe. Na centralnom trgu antičkog grada je otkrivena trodelna bazilika za koju se veruje da je bila episkopska crkva, dok su fragmenti mozaika izloženi u Arheološkom muzeju. Nekadašnji antički grad se nalazi u potpunosti na području savremenog grada Sveti Vrač, odnosno Sandanski”. Adam Volynets

Originalno ime današnjeg grada je bilo Sveti Vrači, da bi 1947. ovaj grad bio zvanično preimenovan u Sandanski, po revolucionaru i političkom vođi protiv-turske borbe Janetu Sandanskom koga smatraju narodnim herojem i u Bugarskoj i u Makedoniji. Grad Sandanski obiluje kulturnim i istorijskim znamenitostima i prirodnim obeležjima – Arheološki muzej, Episkopska bazilika, Manastir Rožen, Park Sveti vrač….

Grad Sandanski je najpoznatiji centar balneologije i spa tretmana lekovitom vodom u Bugarskoj, kao i vazdušna banja. Najpoznatiji lekoviti izvori Sandanskog su Tursko kupatilo, česma Chrism, Pariloto i novootkriveni izvor. Zdravstvene odlike mineralne i lekovite vode Sandanskog se koriste u tretmanima i terapijama i lečenju oboljenja motornog, centralnog i perifernog nervnog sistema, kao i za lečenje ginekološke bolesti. Pijenje lekovite vode Sandanskog se preporučuje za poboljšanje gastrointenstinalnog sistema.

 

SHARE IT: