Hoteli Sandanski

Poznati bugarski banjski i zdravstveni-lečilišni centar Sandanski se nalazi u jugozapadnoj Bugarkoj, na području Blagoevgrada, u jugozapadnom delu planine-Nacionalnog Parka Pirina. Sandanski se nalazi na nadmorskoj visini od 240-300 metara, oko 5o km od granice sa Severnom Makedonijom i oko 30 km od grcke granice, a pripada najtoplijim gradovima Bugarske. Grad Sandanski je nazvan po Janetu Sandanskom – revolucionaru i političkom vođi protiv-turske borbe, koga smatraju narodnim herojem i u Bugarskoj i u Makedoniji. Neposredna okolina Sandanskog je naseljena pre više od 3000 godina, sa arheološkim nalazima iz doba najranije ljudske istorije, iz vremena Tračana, Rimljana, Vizantinaca. Grad Sandanski obiluje kulturnim i istorijskim znamenitostima i prirodnim obeležjima – Arheološki muzej, Episkopska bazilika, Manastir Rožen, Park Sveti vrač….

Grad Sandanski je najpoznatiji centar balneologije i spa tretmana lekovitom vodom u Bugarskoj, kao i vazdušna banja. Najpoznatiji lekoviti izvori Sandanskog su Tursko kupatilo, česma Chrism, Pariloto i novo-otkriveni izvor. Zdravstvene odlike mineralne i lekovite vode Sandanskog se koriste u tretmanima i terapijama i lečenju oboljenja motornog, centralnog i perifernog nervnog sistema, kao i za lečenje ginekološke bolesti. Pijenje lekovite vode Sandanskog se preporučuje za poboljšanje gastrointenstinalnog sistema.

 

SHARE IT: