Hoteli Petrovac

Petrovac na moru je jedan od najlepših turističkih centara južnog Jadrana koga su Paštrovići na narodnom zboru 1919. godine nazvali po Petru Karađorđeviću.

SHARE IT: