Hoteli Kovačica

„…Likovno stvaralaštvo kovačičkih naivnih slikara je jedinstvena i upečatljiva pojava. Na osnovu tematike i umetničkog izraza stručnjaci ga svrstavaju u grupu poetsko-realističnu. Na slikama ovih autora predstavljena je seoska realnost, ali u poetskom duhu. Slikaju čarobne prizore iz svog detinjstva i mladosti, svoju okolinu, ovdašnje ljude za vreme rada i odmora u raznim seoskim prilikama, koje se vezuju za navike i običaje, duboko uronjene u tradicionalan narodni folklor. To je jezgro umetničkog stvaralaštva umetnika naivnog slikarstva, predstavljeno ponajviše na uljanim slikama, na kojima je svaki od njih srećno pronašao svoj lični tematski okvir i umetnički izraz...“  Jan Cicka

SHARE IT: