Hoteli Gračanica

Opština Gračanica je grad sa 16 susednih sela u centralnom – središnjem delu Kosova, na istočnom obodu Kosovske doline, u podnožju planina Veletin i Straževac. Opština Gračanica se na severu graniči sa opštinom i područjem Prištine /10 km/, na jugu opštinom Lipljan, a na zapadu sa opštinom Kosovo Polje. U Opštini Gračanica se nalazi arheološko nalazište Ulpijana i istorijski manastir Gračanica Srpske Pravoslavne crkve iz 13. veka, koji je 2006. godine uvršćen u listu UNESCO kulturnog nasleđa, uz posebnu zonu zaštite koja ga okružuje.

 

SHARE IT: