Hoteli Gračanica

Opština Gračanica se nalazi u centralnom – središnjem delu Kosova, na istočnom obodu kosovske doline, u podnožju planina Veletin i Straževac. Opština Gračanica se na severu graniči sa opštinom Priština, na jugu opštinom Lipljan, a na zapadu sa opštinom Kosovo Polje.

SHARE IT: