Hoteli Demir Kapija

Demir Kapija je prekrasni gradić čiji naziv na turskom znači Gvozdena Kapija, sa stenama izdignutim 220 metara iznad reke Vardar, u blizini autoputa E-75 Srbija-Severna Makedonija-Grčkae. Područje doline reke Vardara i sela Banja u istorijskoj Staroj Srbiji sa širom teritorijom i utvrđenjem je nosilo naziv Prosek, uz grad koji je postojao na ulazu u klisuru… potpuno okružen plodnim vinogradima….. gde se spajaju mediteranska i umereno kontinentalna klima, sa 280 sunčanih dana godišnje….

 

SHARE IT: