Grupa Iskon

GRUPA “ISKON” je osnovana u leto 2001. godine u Subotici, sa idejom da izvornim pesmama iz razlicitih krajeva Srbije i Balkana da novi sjaj i time ih sacuva od zaborava. Osnovu muzike ansambla “ISKON” čine bogati balkanski muzički stilovi, specifični i upečatljivi ženski glasovi i sviranje na tradicionalnim instrumentima /kaval, supelka, gajda, zurla, tambura, tarabuka, tapan/. Aranžmane za grupno izvođenje Grupa Iskon priprema na osnovu muzikoliskih i terenskih tonskih zapisa.

Iza ansambla “ISKON” su brojni nastupi, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu, od kojih se izdvajaju : učešće na Festivalu mladih – Litochoro (GRČKA), Festivalu evropske muzike – ANKARA (TURSKA), FIM Festivalu – BELFORT (FRANCUSKA), na trgovima u Budimpesti u Segedinu (MADJARSKA)… Dobitnici su specijalnog priznanja – nagrade “DR FERENC BODROGVARI” za doprinos u kulturni Subotice u 2005. godini. Celokupni repertoar ansambla „ISKON” čine izvorne pesme sa prostora Srbije i Balkana, velikim delom sa Kosova i Metohije. Danas u svom repertoaru ansambl “ISKON” ima preko 70 pesama, koje govovore o životu srpskog naroda nekoliko vekova unazad (ŽETELAČKE, SVATOVSKE, LJUBAVNE PESME, PESME O ŽIVOTU ZA VREME TURSKE VLADAVINE NAD SRBIJOM, PESME O SREĆI I ŽALOSTI….) ……. Ansamlb “ISKON” vodi neizmerna ljubav prema muzici, druženju i upoznavanju drugih kultura, što ih održava u stalnom radu i postojanju. Grupa Iskon i Dejan Anđelović uspešno vodi muzičku školu Iskončići za najmlađe, koja im omogućava osnovna znanja i kvalifikacije izvođenja muzike i folklora Balkana.

Članovi ansambla “ISKON”: BALŠA PEŠIKAN – violina, saz; DEJAN ANĐELOVIĆ – frule, tarabuka; OGNJEN ŠUĆUR – tapan; LEONID PILIPOVIĆ – makedonska tambura, tarabuka; SRĐAN SIMIJANOVIĆ – ut

Goranine ćafanine

Šetnala se Kuzum Stana

Marijo, ćero mori

Pavle mi pije vino em rakija

Oj livado rosna travo

SHARE IT: