Galerija slika Save Šumanovića Šid

Galerija slika Save Šumanovića Šid

Sava Šumanović, najznačajniji srpski slikar prve polovine 20. veka je svoju mladost i poslednje dane života proveo u Šidu, gde se danas nalazi njegova galerija. Galerija Save Šumanovića je osnovana 1952. godine zahvaljujući poklonu slikareve majke, Perside Šumanović, od 417 sinovljevih slika i kuće u kojoj su dela izložena. Vesna Burojević, istoričar umetnosti i direktor Galerije Sava Šumanović u Šidu, s ponosom naglašava da je u posedu Galerije najveći broj Šumanovićevih slika.

Sava Šumanović je rođen 1896. godine u bogatoj i uglednoj buržujskoj porodici, u Vinkovcima. Ubrzo se porodica preselila natrag u Šid. Najznačajniji događaj u slikarevoj karijeri je svakako bio njegov odlazak u Paris, krajem dvadesetih godina 20. veka. Pola godine provedene u studiju čuvenog profesora umetnosti Andrea Lota, koji je Savu Šumanovića smatrao svojim najtalentovanijim učenikom i čiji je umetnički post-kubizam zaivek promenilo život mladog umetnika. Sava Šumanović je srpski slikar koji je stvarao posebnu vrstu kasnog konzervativizma, više od Andrea Lota, koji je bio usmeren na kubizam. Sve to je učinilo Savu Šumanovića pionirom savremenih trendova srpskog slikarstva, koji su izuzetno postali popularni zahvaljujući uglavnom sposobnosti Save Šumanovića da prihvati i spozna promene u umetnosti. Pun oduševljenja i novih otkrića, Sava Šumanović je 1921. godine doživeo razočaranjena prvoj izložbi u Zagrebu, po povratku iz Pariza. Provincijska i konzervativna publika u Zagrebu nije razumela savremenu umetnost. Po povratku iz Pariza je slikao nago žensko telo, okruženo motivima i prirodom Šida, što su bili dominantni motivi do kraja života. Rat je došao u mali grad Šid, koji je postao deo Nezavisne Države Hrvatske. Ćirilica postaje zabranjeno pismo, te se umetnik, iz protesta, ne potpisuje na svojim slikama, već samo označava godinu u kojoj su nastale. Na Veliku gospojinu, 28. avgusta 1942. godine, Sava Šumanović je sa još 120 meštana uhapšen i odveden u Sremsku Mitrovicu, gde su ih ustaše streljale. Tako je tragično završio život jedan od najvećih slikara svih vremena. Ostavio je mnogo pripremljenog slikarskog materijala i slika….

Najpoznatije slike Save Šumanovića, “Doručak na travi”, “Kupačice” i “Pijani brod” spadaju među najznačajnija dela modernog srpskog slikarstva.

SHARE IT: