Galerija naivne umetnosti Kovačica

Galerija naivne umetnosti Kovačica

„…Likovno stvaralaštvo kovačičkih naivnih slikara je jedinstvena i upečatljiva pojava. Na osnovu tematike i umetničkog izraza stručnjaci ga svrstavaju u grupu poetsko-realističnu. Na slikama ovih autora predstavljena je seoska realnost, ali u poetskom duhu. Slikaju čarobne prizore iz svog detinjstva i mladosti, svoju okolinu, ovdašnje ljude za vreme rada i odmora u raznim seoskim prilikama, koje se vezuju za navike i običaje, duboko uronjene u tradicionalan narodni folklor. To je jezgro umetničkog stvaralaštva umetnika naivnog slikarstva, predstavljeno ponajviše na uljanim slikama, na kojima je svaki od njih srećno pronašao svoj lični tematski okvir i umetnički izraz...“  Jan Cicka

Galerija naivne umetnosti u Kovačici osnovana je 15. maja 1955. godine, kada su samouki lokalni slikari obećali da će svake godine davati po jednu sliku galeriji, čime će se formirati fond slika. Uprava Doma kulture Kovačica odlučila je da za galeriju obezbedi prostor na prvom spratu Doma kulture i vremeno se postepeno uvećavao galerijski fond. Sedamdesetih godina je uspostavljena saradnja sa Narodnim muzejom u Pančevu, koji je imao stručnjake, istoričare umetnosti i tada je u stvari počela galerijska obrada slika i uvedena je matična knjiga slika.

Od januara 2009. godine Galerija naivne umetnosti u Kovačici posluje kao samostalna ustanova. U galeriji se organizuju različiti kulturni događaji, a najznačajniji je tradicionalna izložba slika Kovačički oktobar. Danas Galerija naivne umetnosti ima zgradu okruženu ateljeima naivnih slikara i raspolaže fondom od 821 slika.

Značajna uloga u afirmaciji likovnog života vojvođanskih Slovaka pripada upravo predstavnicima Kovačičke škole naivnih slikara: Martinu Jonašu, Zuzani Halupovoj, Janu Knjazovicu, Martinu Paluški, Janu Sokolu i Janu Venjarskom. Zahvaljujući ovim umetnicima i nastavljačima njihovog dela, likovna umetnost Slovaka u Vojvodini postala je poznata širom sveta i nezaobilazna je znamenitost koju posećuju brojni posetioci. U stalnoj postavci Galerije naivne umetnosti u Kovačici je 31 slika – ulja na platnu Zuzane Halupove, kao i njen štafelaj, diplome, priznanja i bista, dok stalna postavka broji 28 ulja na platnu naivnog slikara Martina Jonaša.

Kada ste u Kovačici, toplo preporučujemo posetu Radionice violina i žičanih instrumenata Jana Nemčeka. Samouki graditelj violina je započeo svoj radni vek pre više od 30 godina, posle završetka muzičke škole u Beogradu, kada se vratio u svoju rodnu Kovačicu i jedno vreme bavio prosvetom.  Jan Nemček je usavršio svoje veštine ručne izrade violina u čuvenoj školi Rudolfa Bartole u Lajpcigu, dok se za oscilatornu praksu specijalizovao zahvaljujući saradnji sa prof Lidijom Paržik-Tanasijević, ćerkom čuvenog graditelja violina Karla Paržika, koji je imao atelje u Beogradu. Sin Jana Nemčeka, Jan Nemček mlađi je bio prvi učenik majstora izrade violina i njegov naslednik, koji ga je danas nadmašio u izradi violina i akustičnih gitara.

Kovačica je udaljena 31 km od Pančeva, 55 km od Beograda i oko 35 km od Zrenjanina.

SHARE IT: