Galerija Matice Srpske

Galerija Matice Srpske

Galerija Matice Srpske u Novom Sadu je najbogatiji umetnički muzej srpske umetnosti novijeg doba. Galerija Matice Srpske je osnovana 1847. godine i kao samostalna kulturna ustanova Matice Srpske deluje od 1958. godine. Stalna izložba Galerije Matice Srpske hronološki prikazuje odabrana dela iz celokupnog umetničkog fonda koji sadrži oko pet hiljada umetničkih radova, značajnih za nacionalnu istoriju umetnosti novijeg doba i kulturu srpskog naroda u Vojvodini od kraja 17. do kraja 20. veka, od Velike Seobe do Ujedinjenja. Sva umetnička dela koja je Galerija Matice Srpske primila na poklon od mnogobrojnih darodavaca, preuzela na čuvanje od Srpske pravoslavne crkve i drugih vlasnika, otkupila iz privatnog vlasništva ili pribavila planskim kopiranjem zidnih slika, čuvaju se, proučavaju, zaštićuju i koriste pod odgovarajućim uslovima. U zavisnosti od fizičkih, umetničkih i kulturno istorijskih svojstava, umetnička dela u fondu Galerije Matice Srpske razvrstavaju se u sistematske zbirke srpskog slikarstva, grafike, crteža, skulpture, oleografija i kopija. Sve zbirke su dostupne javnosti i razgledaju se u stalnoj postavci i na povremenim izložbama.

Po značaju i celovitosti izdvajaju se zbirke srpskog slikarstva, grafike i crteža 18. i 19. veka. One u punoj meri odražavaju sve vidove složenih procesa evropeizacije srpske umetnosti u periodu od Velike seobe 1690. godine do Ujedinjenja 1918. godine. Zbirka 20. veka Galerije Matice Srpske, pored radova slikara i vajara iz Vojvodine, sadrži i dela autora sa šireg jugoslovenskog prostora. Formirana je u poslednjim decenijama, pretežno otkupima ili donacijama. Završni segment stalne izložbe Galerije Matice Srpske, koji obuhvata najvrsnija dela srpskog slikarstva prve polovine 20. veka, otvoren je za javnost 1992. godine, a njegovo proširenje na srpsku umetnost druge polovine 20. veka ostvareno je u 1997-oj, dakle, u godini obeležavanja velikog jubileja, odnosno 150 godina postojanja i rada Galerije Matice srpske. Galerija Matice Srpske organizuje povremene izložbe monografskog ili tematskog karaktera i izdaje prateće kataloge, monografije i druge posebne publikacije iz oblasti novije srpske umetnosti. U okviru javnog rada sa publikom, osim redovnih popularnih tumačenja stalne postavke, samostalno ili u saradnji sa drugim muzejima i kulturnim ustanovama, Galerija Matice Srpske priređuje stručna predavanja, promocije i koncerte.

SHARE IT: