Galerija Babka Kovačica

Galerija Babka Kovačica

Privatna Galerija naivne umetnosti Babka je osnovana 1991. godine u Kovačici,  a njen osnivač i vlasnik je Pavel Babka. Zahvaljujući Galeriji Babka su dela kovačičke naive bila izložena na mnogim svetskim izložbama: EXPO 92. u Sevilji, EXPO 96. u Lisabonu, EXPO 2000. Hanover, EXPO 2006. Aichi – Japan, Međunarodni fond u Vašingtonu, OEBS u Beču, UNICEF u Ženevi, UNESCO u Parizu itd. Galerija Babka se predstavljala i u Briselu, Strazburu i Tokiju.

UNESCO je Galeriju Babka u Kovačici 2001. godine proglasio za svetski centar izdavačke delatnosti naivnog slikarstva. Centar za nematerijalno nasleđe pri Etnografskom muzeju u Beogradu je krajem 2012. godine predstavio Nacionalni registar sa 27 domaćih kulturnih vrednosti koje Srbija mora da zaštiti i sačuva im autentičnost. Na spisku su neki tipični običaji, muzika i umetničko stvaralaštvo, između ostalog i naivna umetnost Slovaka iz Kovačice. Cilj osnivača Galerije Babka je afirmisanje mlade generacije kovačičkih slikara, kao i skretanje pažnje javnosti na druge oblike umetničkih zanata u ovom banatskom mestu.

U Galeriji Babka u Kovačici se svake godine 21. februara održava Dan maternjeg jezika. Jedan od ciljeva Galerije Babka je uvrštavanje naivne umetnosti Kovačice na listu svetske kulturne baštine. Takođe je planirana izgradnja Etnocentra Babka. U 2011. Galerija Babka je predstavila prvu multimedijalnu slovačku Enciklopediju naivne umetnosti u Srbiji, a u 2013. je izdala štampani katalog – u kome je predstavljeno 63 slovačkih naivnih slikara iz Srbije.

Galerija Babka izuzetno uspešno realizuje radionice naivnog slikarstva, uz pomoć i nadzor lokalnih umetnika. Ova vrsta obuke je od velikog značaja za predstavljanje i očuvanje umetnosti Slovaka Vojvodine, a posetno prija najmlađim učesnicima, koji uvek uživaju u svom stvaralačkom radu. Galerija Babka je odličan domaćin mladim umetnicima – naivnim slikarima, jer ih posle obuke u slikanju nagrađuje domaćim poslasticama…. Posetioci Galerije Babka Kovačica mogu kupiti raznovrsne autentične suvenire koji su izuzetno zanimljivi umetnički radovi umetnika iz Kovačice.

SHARE IT: