Srbija Wildlife Ture – posmatranje medveda i avanturizam u prirodi

Srbija Wildlife Ture – posmatranje medveda i avanturizam u prirodi

Srbija Wildlife Ture – posmatranje medveda i avanturizam u prirodi Nacionalni Park Tara je planinsko područje u Zapadnoj Srbiji, 1981. godine proglašeno Nacionalnim Parkom, koji obuhvata područje od 24.991,82 hektara planina Tare i Zvijezde, okruženo prekrasnim kanjonom reke Drine, između...