Seosko domaćinstvo Vasić selo Zebince Novo Brdo

Seosko domaćinstvo Vasić selo Zebince Novo Brdo

Seosko domaćinstvo Vasić Selo Zebince Novo Brdo Opština Novo Brdo se nalazi na centralno-jugoistočnom delu Kosova, u Pomoravskom regionu, na površini od 204 km². Na jugoistoku se Novo Brdo graniči sa opštinom Kamenica, na zapadu sa opštinom Gnjilane, na jugozapadu...