Čenej seoski turizam 010 – Salaš 137

Čenej seoski turizam 010 – Salaš 137

Čenej seoski turizam 010 - Salaš 137 Čenej je salašarska zajednica koja na poseban način čuva i neguje salašarsku tradiciju Vojvodine : jahanje konja, vožnja kočijama, degustacije vina, lagana priprema i konzumiranje dugo i strpljivo pripremane organske hrane... Veruje se...
Čenej seoski turizam 011 – Brkin Salaš

Čenej seoski turizam 011 – Brkin Salaš

Čenej seoski turizam 011 - Brkin Salaš Čenej je salašarska zajednica koja na poseban način čuva i neguje vojvođansku tradiciju. Veruje se da na Čeneju postoji oko 100 salaša, među kojima je i ljupki Brkin salaš porodice Matić. Vesela i...