Hotel Kalin Lazaropole

Hotel Kalin Lazaropole

Hotel Kalin Lazaropole Živopisno selo Lazaropole je jedno od najviših naselja u Severnoj Makedoniji i drugo po veličini naselje mijačkog regiona, koje se nalazi na visoravni planine Bistre, orkuženo gustim šumama bukve i breze, na nadmorskoj visini od 1350 metara....