Hotel Odvracenica Golija

Hotel Odvracenica Golija

Hotel Odvracenica Golija Odličnim asfaltnim putem Novi Pazar-Golija, na 32-om km od Novog Pazara, stiže se do hotela "ODVRACENICA", neotkrivenog turističkog centra u Srbiji. Turistički centar "Odvraćenica" radi u sastavu Proizvodno Prometnog Preduzeća "Ljin" iz Raške. Centar sarži hotel sa 100...