Borsko jezero

Borsko jezero

Borsko jezero se nalazi na 17 kilometara od Bora, u podnožju planine Crni Vrh. Borsko jezero je nastalo 1959. godine, podizanjem brane i akumulacijom voda rečice Valja Džoni, Marecove reke i dela sliva Zlotske reke. Borsko jezero zahvata površinu od 30 hektara, a dubina vode dostiže i 50 metara.

U letnjim mesecima temperatura vode Borskog jezera dostigne i 25 stepeni Celzijusa Borsko jezero je okruženo listopadnim i četinarskim šumama, prirodnim zelenim proplancima i livadama. Na nadmorskoj visini od 438 metara borskog jezera preovlađuje umereno-kontinentalna klima, koja je veoma pogodna za odmor i rekreaciju, kao i sportske pripreme.

SHARE IT: