Reka Beli Drim

Reka Beli Drim

Beli Drim je reka, koja spajanjem sa Crnim Drimom u severoistočnoj Albaniji, kod grada Kukeša, čini reku Drim. Dužina Belog Drima je 175 km (156 km u Srbiji, 19 km u Albaniji) i najduža je reka na Kosovu i Metohiji. Reka Beli Drim izvire ispod planinskog venca Rusolije u Metohiji, desetak km severno od Peći i protiče kroz polu-krašku regiju Metohije. U početnom delu svoga toka, Breli Drim je reka ponornica, koja se pojavljuje kao snažan izvor i vodopad visine 25 metara u blizini sela Radovac. Beli Drim pripada slivu Jadranskog mora.Izvor Belog Drima u podnožju planine Rusolije nalazi se na nadmorskoj visini od 580 metara, a visina mesta spajanja sa Crnim Drimom je na 240,8 metara. Beli Drim teče na istok i prima vode Istočke reke, pa njegov tok skreće prema jugu. Ostatak toka Belog Drima prolazi kroz veoma plodnu i gusto naseljenu centranu Metohiju, poznatu kao Podrima.

Neobično je da se veliki gradovi ovog područja ne nalaze na samoj reci, već u njenoj blizini /Peć, Djakovica/. Beli Drim ima dosta pritoka : Pećka Bistrica, Dečanska Bistrica, Erenik, Istočka reka, Klina, Miruša, Rimnik, Topoluga i Prizrenska Bistrica. Endemske šarsko-pindske vrste kao što je “baldaccii” se nalaze u Kanjonu Belog Drima, u blizini sela Zrze. Gornji tok reke Beli Drim je plodna ravnica koja je bila naseljena još u preistoriji. Tok Belog Drima je imao veliki značaj krajem 13. veka kao sedište srpske sredjovekovne države i za ujedinjenje oblasti koje je već davno pre toga nastanjivao srpski narod u južnim delovima balkanskog poluostrva. Razvođe reke Belog Drima je pod snažnim uticajem toplih vazdušnih masa koje dolaze sa Jadranskog mora.

SHARE IT: