Banja Koviljača

Banja Koviljača

Nalazi se u severozapadnom delu Srbije – u Podrinju i Jadarskom kraju, na desnoj obali reke Drine. Banja Koviljača je smeštena u severozapadnom delu planine Gučevo, na nadmorskoj visini od 128 metara i krasi je prekrasan i raskošno uređen park sa Kur-salonom. Banja Koviljača je udaljena od Beograda 142 km. Prirodne lekovite karakteristike Banje Koviljače : mineralne vode i lekovito sumporno blato. Termomineralna voda Banje Koviljače, koja se koristi u terapijske svrhe pripada kategoriji natrijum – kalcijum – hidrokarbonatnih hipotermi. Peloid Banja Koviljače je mineralnog porekla i spada u slabo alkalne i redukcione peloide.

Medicinske indikacije Banje Koviljače: reumatična oboljenja, degenerativne promene zglobova i kičmenog stuba, diskus herniju, osteoporozu, lezije perifernih nerava, sterilitet, limfedem.

Način lečenja u Banji Kovijači: U ovoj savremenoj ustanovi za lečenje i oporavak, primenjuje se niz terapijskih agenasa koje danas nudi savremena fizikalna medicina i rehabilitacija. Terapije: kupanje u sumporovitoj termomineralnoj vodi, u kadama ili bazenima, ili kao lokalne kupke, peloido terapija u vidu blatnih pakovanja, magneto terapij, lasero terapija, ručna, vibro i podvodna masaža.

Zanimljiva mesta: Tronoša, srednjovekovni manastir, nalazi se na 4 km od Tršića. Podignut je 1317. godine kao zadužbina Katarine, žene kralja Dragutina. Manastir Svetog Nikolaja u Soko gradu, poznatog kao poslednje tursko utvrđenje u Srbiji. Tršić je selo na samo 9 km jugoistočno od Loznice, rodno mesto prosvetitelja i velikana srpske književnosti i kulture, Vuka Stefanovića Karadžića.

 

SHARE IT: