Arheološko nalazište Diana

Arheološko nalazište Diana

Na visokoj steni iznad Dunava, na Karatašu, u blizini Kladova u Istocnoj Srbiji, nalaze se ostaci Diane, jednog od najvećih i najočuvanijih rimskih i ranovizantijskih utvrđenja (kastruma) na Dunavu. Utvrđenje Diana na dunavskom limesu izgrađeno je od kamena tesanika u vreme vladavine rimskog cara Trajana, verovatno 100-101. godine, istovremeno sa prokopavanjem kanala, što je omogućilo bezbedniju plovidbu Dunavom. U ovom delu je Dunav veoma buran, sa mnogo virova, brzaka i podvodnih stena koji gotovo onemogućavaju plovidbu, što je upravo bio razlog da je Car Trajan izgradio kanal paralelan sa Dunavom, povezan sa neprohodnim delom koji je omogućavao nesmetanu plovidbu rekom Dunavom.

Diana je pravougaoni kastrum dimenzija 100 sa 200 metara, sa uvučenim kulama na bedemima. Konačan izgled tvrđava Diana dobija krajem 3. i početkom 4. veka, dodavanjem bedema sa isturenim kulama koji se prostiru ka Dunavu, zatvarajući i štiteći deo rečne obale. Sredinom 5. veka utvrđenje Dianu razaraju Huni, a oko 530. godine ga obnavlja car Justinijan. Pored ostataka bedema sa kapijama i kulama, u unutrašnjosti utvrđenja Diana otkrivene su vojne barake i drugi objekti, a iznad bedema utvrđeno je postojanje svetilišta, nekropole i manjeg naselja. Utvrđenje Diana je bilo izgrađeno u bilizini Trajanovog mosta preko Dunava, a u njemu su boravile brojne rimske jedinice Mezije, među kojima su legije V Macedonica, VII Claudia, IIII Flavia, XIII Gemina… Izuzetan arheološki materijal (raznovrsni predmeti za svakodnevnu upotrebu, oruzje, skulpture od mermera i bronze) ukazuje da je pored uloge vezane za odbranu kanala, na Diani postojao značajan ekonomski centar sa pristaništem.

Misterije Dunava – Nacionalni Park Đerdap

Tura Srbija i Zapadna Bugarska

Putevi rimskih careva – Srbija i Bugarska

SHARE IT: