Ansambl Belo Platno

Ansambl Belo Platno

Grupa „Belo platno” se već duži niz godina bavi negovanjem i izvođenjem srpske narodne izvorne muzike. Grupa Belo platno je formirana 1997. godine u Beogradu, zalaganjem i trudom ljudi – umetnika koje je okupila ljubav prema narodnom stvaralaštvu i zajednička potreba da se kroz pesmu i svirku sačuvaju i ožive srpska muzička tradicija i običaji. Svoje prve instrumente – kavale, svirači „Belog platna” dobili su od poznatog srpskog pojca i ikonopisca Dragoslava Pavla Aksentijevića. Kasnije, po uzoru na prve, članovi grupe počinju i sami da izrađuju instrumente. Stalna potreba za novim žičanim instrumentima dovela je do ideje da sami osmisle i izrade posebne vrste tamburi, koje bi odgovarale vrsti muzike koju su izvodili. Vođeni tom idejom, clanovi grupe Belo platno izrađuju prvi par tambura od tikve, stvarajući na taj način specifičan zvuk po kojem su postali prepoznatljivi među brojnim narodnim ansamblima koji se pojavljuju na muzičkoj sceni Srbije.

Svoj prvi celovečernji nastup grupa „Belo platno” imala je u Etnografskom muzeju u Beogradu, u decembru 1998. godine, pod imenom „Iskon”. Od pomenutog nastupa, do danas, grupa „Belo platno” je održala veliki broj samostalnih i zajedničkih koncerata širom Srbije, ali i van njenih granica. Kada govorimo o muzici koju izvodi grupa „Belo platno”, članovi grupe ističu da korene treba tražiti u vizantijskoj crkvenoj muzici, za koju se interesuje većina članova grupe. Osnovnu odliku muzike Ansambla „Belo platno” čine balkanski modalni stil, upečatljivi ženski vokali i svirka na tradicionalnim muzičkim instrumentima. Specifični aranžmani koje izvode članovi grupe „Belo platno” nastali su na osnovu terenskih i drugih tonskih zapisa, a gotovo sve pesme pevaju se na lokalnim dijalektima. Većina pesama koje izvodi „Belo platno” potiču sa područja koje danas obuhvata prostor Kosova i Metohije, južne i jugoistočne Srbije i Makedonije. U prošlosti je postojala snažna veza između ovih oblasti, a zajednički sadržalac muzike ovog podneblja jesu zvuk i stil, koji je po svojim osobenostima jedinstven za ovu geografsku oblast. Kada je reč o muzičkim izdanjima, grupa „Belo platno” je do sada izdala jedan samostalni kompakt disk, sa pesmama sa Kosova i Metohije i južne Srbije, a učestvovali su i u tri kompilacijska izdanja – 2002. godine na kompakt disku „Srbija – Sounds global 2″, zatim u akciji „Podignimo Stupove” 2003. godine, i sa dve pesme na kompilaciji pod nazivom „Serbijan etno sound” iz 2004. godine.

Na pitanje zašto je naziv grupe baš „Belo platno”, članovi ansambla ističu da je upravo belo platno čest motiv u srpskim narodnim pesmama. Kao simbol čistote, belo platno prati životni put čoveka. Na rođenju, on biva povijen u njega, na krštenju ogrnut njime, na venčanju obručen, tokom života ga nosi, a na kraju biva u njega uvijen. Simbolika beline je višeslojna i ne odnosi se samo na izgled, već i na osobine kao što su čednost, blagost i čistota.

Što si setna nevesela

Karanfilče devojče

Vrbice, vrbo zelena

Gusta mi magla padnala

SHARE IT: