Arheološko nalazište Mogorjelo

Mogorjelo je najpoznatije arheološko nalazište u Hercegovini sa ostacima utvrđene rimske ville rustica i grupom građevina, okruženih raskošnom mediteranskom vegetacijom. Arheološko nalazište Mogorjelo potiče sa početka 4. veka i nalazi se na brdu, par kilometara od Čapljine, na putu za Gabelu – nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. U Mogorjelu se nalaze ostaci utvrđene vile suburbane sa početka 4. veka, okrenute prema suncu, sa podovima ukrašenim mozaicima i zidovima prekrivenim veštačkim mermerom. Ovde su korišćene dve tehnike gradnje – slojevi kamena krečnjaka debljine 20 cm i slojevi kamena i cigle. Ovde je već i u 1. veku nove ere ovde postojalo poljoprivredno imanje sa zgradama za stanovanje, skladištima i mašinama za preradu poljoprivrednih proizvoda. U okviru vile u Mogorjelu, iza velikih zidina sa isturenim tornjevima nalazili su se i ostaci delova stare vile iz 1. veka, koja je uništena u požaru negde u 3. veku, kao i pomoćni delovi imanja – mlin, pekara, uljara i kovačnica. Spomenik kulture Mogorjelo predstavlja jednu od najlepsih građevina kasnoantičke arhitekture u Bosni i Hercegovini.

Arheološko nalazište Mogorjelo je bilo sedište rimskog garnizona jedne od strateški najznačajnijih lokacija Balkana. U prvoj polovini 1. veka je ovde sagrađena utvrđena farma, u obliku prekrasne građevine. Mogorjelo je snabdevalo rimski grad Naronu, a verovatno je branilo ovaj grad i okolinu, čije ostatke danas nalazimo u delu Vidu blizu Metkovića u Hrvatskoj, na samoj granici između današnje Hrvatske i Bosne. Farma u Mogorjelu je uništena u 3. veku. Sto godina kasnije je na istom mestu u Mogorjelu sagrađena čvrsta seoska kuća sa prekrasnim tremom, rezervoarom za vodu i centralnim grejanjem. Napadom Vizigota početkom 5. veka građevina u Mogorjelu je ponovo srušena, ali su tada, uz zidine tvrđave sagrađene dve ranohrišćanske bazilike. Na području Mogorjela su pronađeni brojni grobovi, najčešće između okrugle kule i obala reke Neretve, koji su većinom verovatno uništeni poplavama i erozijom zemljišta. Neki grobovi Mogorjela potiču iz antičkog doba, neki grobovi iz 5. i 6. veka su pokriveni svodom, neki grobovi su slovenski /9. do 16. veka/, a pronađeni su i grobovi iz kasnijih perioda, sve do 19. veka. Područje arheološkog nalazišta Mogorjela, okruženo prekrasnim parkom i farmom konja je pod zaštitom države Bosne i Hercegovine kao spomenik kulture.

 

 

SHARE IT: