Struga Makedonija

Struga se nalazi na severnoj strani ohridskog jezera, na obalama Crnog Drima, 12 km od Kafasana, graničnog prelaza prema Albaniji. Struga je drevno naselje sa tragovima života iz perioda neolita. U antičko doba Struga je nosila naziv Enchalon, što znači jegulja. Struga je nastala na mestu gde Crni Drim izvire iz Ohridskog jezera, što je početna stanica puta jegulja prema Sargaskom moru, gde ispunjavaju svoje biološke potrebe za produženjem vrste. Struga ima ljupku lepotu, predivne znamenitosti i brojne spomenike, kao što su krov od crepa na kući Braće Miladinov, stari bazaar, stoletne crkve i džamije. Položaj Struge na obali Ohridskog jezera omogućava mirniji i spokojniji doživljaj, u odnosu na živi i pulsirajući Ohrid.

Od 1961. godine Struga je domaćin Međunarodnog festivala poezija, poznatog kao “Struške večeri poezije”. Festival u Strugi se održava svake godine krajem avgusta i najveći je događaj ove vrste u svetu. “Struške večeri poezije” i “putovanje jegulja” su najznačajnije znamenitosti na koje su stanovnici Struge ponosni.

Znamenitosti Struge: Crni Drim, ranohrišćanska bazilika u selu Oktisi, Crkva Svetog Arhanđela Mihajla u selu Radožda, pećinska Crkva Rođenja Bogorodice u selu Kališta, selo Vevčani…. U manastirima ovog kraja je moguce je kupiti čuveni manastirki sir i domaću rakiju lozovaču.

 

SHARE IT: