promeni pozadinu
POGLEDAJTE NAŠIM OČIMA

Srbija

Manastir Svetog Nikole Kuršumlija

Početna / Manastir Svetog Nikole Kuršumlija

Manastir Svetog Nikole Kuršumlija

Manastir Svetog Nikole u Kuršumliji je prva zadužbina Stefana Nemanje, osnivača slavne Dinastije Nemanjića srednjovekovne Srbije. Manastir Svetog Nikole, smešten u severnom delu grada, uz tok reke Toplice su od 1163 - 1166. godine izgradili graditelji iz Konstantinopolja, a zadužbinar ga je posvetio Svetom Nikoli. Manastir Svetog Nikole u Kursumliji je jedinstvena građevina, zahvaljujući vizantijskom stilu gradnje sa opekom i niskoj osmostranoj kupoli. Glavna crkva je sagrađena po pravoslavnim kanonima, uobičajenim za gradnju svetinja vizantijskog stila arhitekture toga perioda. Fasade Crkve Svetog Nikole i Svetog Pantelejmona u Nerezima su obradene istom tehnikom. Jednobrodnu crkvu manastira u Kuršumliji nadvisuje kupola, čineći ritmički sklad njenih delova, sa bočnim tremom, neuobičajenim za raški stil gradnje. Unutrašnjost crkve - kupola, lukovi i prefinjena izrada je omogućila odlike vizantijske arhitekture, uključujući unutrašnje zidove koji su izgrađeni spojem materijala - krečnim malterom i ciglom. Uz zapadnu stranu crkve Svetog Nikole naknadno je dozidan zatvoren pretprostor, priprata, sa simetrično postavljenim kulama na glavnoj fasadi, slično katedrali Svetog Trifuna u Kotoru i Durdevim Stupovima u Rasu. Spoljašnjost crkve Manastira Svetog Nikole odiše romaničkim elementima. 1219. godine je crkva manastira Svetog Nikole u Kuršumliji bila episkopsko sedište Srpske Pravoslavne crkve, kada su dograđeni priprata i dve kule, po ugledu na Katedralu Svetog Trifuna u Kotoru, sagrađene 1167. godine i slično stubovima Crkve Svetog Đorđa u Rasu, izgrađene par godina kasnije. U 14. veku je izgrađena mala kapela na južnoj strani, verovatno da posluži za večno odredište zadužbinara. Nažalost fresko slikarstvo unutrašnjosti hrama Svetog Nikole u Kuršumliji je uništeno tokom duge istorije ove Nemanjine svetinje.

Crkvu Svete Bogorodice u Kuršumliji je 1159. godine, kod ušća Kosanice u Toplicu, u neposrednoj blizini manastira Svetog Nikole, kao ženski manastir podigla Kraljica Ana Dondolo, žena Stefana Nemanje. Između 1158. i 1162. je izgrađen zid sa tri polukružno zasvedena prolaza na početku oltarskog prostora i nadzidani su gornji delovi naosa. Najstariji deo Bogorodične crkve u Kuršumliji je zidan samo opekom, a obnovljeni delovi su izvedeni pritesanim kamenom, uz mestimičnu upotrebu opeke. Prošlost ovog značajnog spomenika kulture nije dovoljno poznata. Pretpostavlja se da je u Bogorodičinom manastiru u Kuršumliji boravila Mara, ćerka despota Đurđa Brankovića, posle povratka u Srbiju. U turskim osvajanjima Srbije je 1454. godine stradala Toplica, kao verovatno i Bogorodična crkva, kada su spaljeni konaci. Krajem 17. veka je Bogorodičin manastir bio aktivan, što znači da crkva nije bila potpuno razorena. Bogorodična crkva u Kuršumliji je zapustela krajem 17. veka i do danas je sačuvana u ruševinama. Izvršena su arheološka istraživanja i sprovedeni konzervatorsko-restauratorski radovi i danas ostaci Bogorodične crkve predstavljaju samo ljupku i tajanstvenu ruševinu koja svedoči o slavnim proteklim vremenima srpske srednjovekovne države.

Crkva Svetog Nikole Kursumlija SrbijaCrkva Svetog Nikole Kursumlija SrbijaCrkva Svetog Nikole Kursumlija SrbijaCrkva Svetog Nikole Kursumlija Srbija Crkva Svetog Nikole Kursumlija SrbijaCrkva Svetog Nikole Kursumlija SrbijaCrkva Svetog Nikole Kursumlija SrbijaCrkva Svetog Nikole Kursumlija SrbijaCrkva Svetog Nikole Kursumlija SrbijaCrkva Svetog Nikole Kursumlija SrbijaCrkva Svetog Nikole Kursumlija SrbijaCrkva Svetog Nikole Kursumlija SrbijaCrkva Svete Bogorodice Kursumlija SrbijaCrkva Svete Bogorodice Kursumlija SrbijaCrkva Svete Bogorodice Kursumlija SrbijaCrkva Svete Bogorodice Kursumlija SrbijaCrkva Svete Bogorodice Kursumlija SrbijaCrkva Svete Bogorodice Kursumlija SrbijaCrkva Svete Bogorodice Kursumlija SrbijaCrkva Svete Bogorodice Kursumlija Srbija