Soft team building programi Fruška Gora

Soft team building programi Fruška Gora

Rezervišite

 

 

Tim za realizaciju aktivnosti se sastoji od dva izvršna koordinatora aktivnosti, animatora i kontrolora na zadacima, kontrolnim tačkama i u ulogama predvodnika grupa, kao i stručnog tima koji obavlja montažu, demontažu i instruktažu na avanturističkim preprekama. Na osnovu zahteva i specifikacija grupe za koju se realizuju tim bilding aktivnosti, izvan predloženog programa moguće je uključiti ili izostaviti animatore/tim lidere, stručne orijentiring vodiče i pratioce grupe, kao i stručne službe po zahtevu. Osim toga, po želji je moguće program team building dopuniti i obogatiti raznovrsnim pratećim sadržajima i jedinstvenim odlikama Fruške Gore – salašima, manastirima, vinarijama, interaktivnim doživljajima i iskustvima….

Uslovi učešća: svi učesnici moraju potpisati saglasnost o učešću u kome navode da li imaju bilo kakvih zdravstvenih problema ili ograničenja i potvrđuju da su upoznati sa svim karakteristikama programa i da učestvuju svojom voljom. Sve grupe moraju učestvovati zajedno, prati se rad grupa dok su na terenu, a posebno se obraća pažnja da se grupe zajedno kreću sa lokacije na lokaciju.

Osim alpinističkih prepreka, orijentiringa do kontrolnih tačaka i pronalaska tajnih lokacija, same tačke mogu sadržati i timske izazove i zadatke, u skladu sa potrebama i zahtevima grupe. Svi programi podrazumevaju dodatne izazove i bonus lokacije, rešavanje zagonetki i mozgalica, kao i jedan grupni zadatak na kom će svi učesnici morati da učestvuju zajedno.

Sva oprema i pomagala su obezbeđeni za neomatanu realizaciju ugovorenih sadržaja, mape, animatori i instruktori, sigurnosna oprema, dežurni automobil i osoblje za prevoz sa delova rute nazad na početnu lokaciju, simbolične nagrade i materijale za rad. Za pojedine aktivnosti obezbeđujemo kontrolore na terenu, koji prate izvršavanje pravila, bezbednost na terenu i kretanje učesnika.

Po zahtevu je moguće organizovati specifične aktivnosti koje su izvan ponude predloženih programa, a takođe su moguće izmene datih programa i njihova kombinacija. Za dodatne zahteve obezbeđujemo posebne ponude.

I Team building Fitnes poligon – lokacije: Stražilovo, Paragovo, Popovica, Beli Majdan

Opis aktivnosti: Fitnes poligon podrazumeva kružnu trasu u prirodi koju će prelaziti u potrazi za kontrolnim tačkama na kojima će izvršavati fitnes zadatak. Učesnici će dobiti mapu sa kontrolnim tačkama i fitnes zadacima, sa napomenama o načinu prelaska određenih deonica rute. Fitnes poligon je bezbedan za upotrebu u smislu da se težina prepreka prilagođava fizičkoj spremi određenih grupa. Sve grupe bi bile sačinjene od učesnika različite fizičke spreme kako bi se obrađivale teme timskog rada, zajedništva i međusobne podrške. Ovaj program podrazumeva prisustvo stručnih fitnes trenera na lokacijama za fitnes vežbe ili u pratnji grupe tokom prelaska prepreka.

Broj aktivnosti i trajanje: Poludnevni tim bilding za 3 sata učesnici prolaze 10 aktivnosti, ukupno vreme trajanja podrazumeva predstavljanje i instruktažu, pauze između aktivnosti, obradu rezultata i proglašenje pobednika, vreme za presvlačenje, zagrevanje i istezanje posle programa.

 

II Team building Igre bez granica – lokacija: Stražilovo

Opis aktivnosti: Učesnici u timovima prolaze punktove sa zabavnim aktivnostima na kojima se takmiče međusobno. Sve aktivnosti se moraju izvršiti kako bi grupa prošla prepreku i nastavila dalje. Postoji ograničeno vreme za izvršenje svake aktivnosti, dok se na kraju svake aktivnosti beleži uspeh i porede rezultati. Svi timovi učestvuju istovremeno, svaki na svom zadatku, a nakon isteka roka za izvršenje prelaze na sledeću tačku.

Izbor aktivnosti: Vežbe poverenja (skok poverenja, pad poverenja…), brzina i koordinacija (prenos predmeta sa tačke na tačku, sastavljanje predmeta za ograničeno vreme), minut izazovi (set zabavnih aktivnosti koje se moraju izvršiti za jedan minut), grupne aktivnosti (paukova mreža, stajanje na ostrvu koje tone, navođenje vezanih očiju, povezano dodavanje predmeta), timske i liderske igre

Broj aktivnosti i trajanje:

– poludnevni team building za 4 sata učesnici prolaze 10 aktivnosti, ukupno vreme trajanja podrazumeva predstavljanje i instruktažu, pauze između aktivnosti, obradu rezultata i proglašenje pobednika.

– celodnevni team building za 6 sati učesnici prolaze 15 aktivnosti, ukupno vreme podrazumeva predstavljanje i instruktažu, pauze između aktivnosti za odmor i jednu za ručak, obradu rezultata i proglašenje pobednika.

 

III Team building kružna trasa sa zadacima – lokacije: Stražilovo, Paragovo, Popovica, Beli Majdan, Vrdnik

Opis aktivnosti: Učesnici u timovima prelaze kružnu rutu, na osnovu instrukcija ili mape pronalaze lokacije sa kontrolnim tačkama na kojima moraju da obave određeni timski izazov, a takođe svi timovi dobijaju setove mozgalica da reše tokom cele avanture ili na određenim tačkama za određeno vreme. Sve kontrolne tačke se moraju fotografisati kako bi se zabeležilo tačno vreme obilaska. Tim bilding aktivnosti se sastoje od grupnih zadataka koji se izvršavaju na samoj kontrolnoj tačci, nakon čega cela grupa mora da nastavi sa potragom za narednom lokacijom. Timovi se takmiče međusobno u brzini prelaska svih prepreka, svi kreću istovremeno ali na različite strane i sa različitim redosledom overe tačaka, kako bi se izbeglo čekanje na tačkama. Računa se uspešnost izvršenja zadataka, kao i bonusi koji su zadati za celu trasu. Na kraju se uspeh izvršenja sabira, računa se vreme prelaska ture i vraćanja na početnu tačku.

Broj aktivnosti i trajanje:

Poludnevni team building za 4 sata učesnici prolaze 10 kontrolnih tačaka i 5 tim bilding zadataka, ukupno vreme trajanja podrazumeva predstavljanje i instruktažu, pauze između aktivnosti, obradu rezultata i proglašenje pobednika.

Celodnevni team building za 6 sati učesnici prolaze 15 kontrolnih tačaka i 8 tim bilding zadataka, ukupno vreme podrazumeva predstavljanje i instruktažu, pauze između aktivnosti za odmor i jednu za ručak, obradu rezultata i proglašenje pobednika.

 

IV Team building potraga za blagom i kontrolne tačke – lokacije: Stražilovo, Paragovo, Popovica, Beli Majdan, Vrdnik

Opis aktivnosti: Svi učesnici u timovima dobijaju karte sa označenim kontrolnim tačkama, ali bez označene rute i određenih instrukcija povodom izvršenja zadataka. Timovi samostalno odlučuju o redosledu izvršenja, o trasi prelaska sa tačke na tačku, i sami moraju pronaći bonus lokacije. U toku rute, učesnici moraju da fotografišu sve kontrolne tačke na lokacijama kako bi se potvrdilo vreme prolaska i proverila uspešnost pronalaženja lokacije ili izvršenja zadatka. Na osnovu mapa i instrukcija koje dobijaju na početku, učesnicima je dostupna lokacija na mapi, naziv i kratki opis kontrolne tačke, opis ili fotografija bonus lokacije, ili instrukcije za određeni zadatak koji moraju da izvrše.

Broj aktivnosti i trajanje:

Poludnevni team building za 4 sata učesnici pronalaze 15 lokacija, ukupno vreme trajanja podrazumeva predstavljanje i instruktažu, pauze između aktivnosti, obradu rezultata i proglašenje pobednika.

Celodnevni team building za 6 sati učesnici prolaze 20 lokacija, ukupno vreme podrazumeva predstavljanje i instruktažu, pauze između aktivnosti za odmor i jednu za ručak, obradu rezultata i proglašenje pobednika.

 

V Team building avanturističke prepreke – lokacije: Stražilovo, Paragovo, Popovica, Beli Majdan

Opis aktivnosti: Avanturistički poligon se sprovodi tako što svi timovi učesnika na osnovu mapa pronalaze kontrolnu tačku i izvršavaju avanturistički zadatak na njoj. Na osnovu mapa sa ucrtanim tačkama, učesnici moraju pronaći određenu lokaciju, a zatim delegirati jednog ili više članova tima da ga izvrše, ali svi učesnici moraju učestvovati barem na jednoj prepreci. Avanturističke prepreke mogu biti: prelazak zip lajnom sa jedne na drugu lokaciju, penjanje i spuštanje na merdevine od užeta, uz osiguravanje putem bezbednosnog užeta, prelazak prepreke kurirski prelaz, spuštanje – abzel sa visine na užetu, streličarstvo – gađanje mete pomoću luka i strele, prelazak prepreke u paru – nisko V, timsko dizanje jednog učesnika na visinu, timsko prevlačenje učesnika sa jedne na drugu stranu užeta kako bi izvršio zadatak, penjanje na drvo i spuštanje dole. Sve avanturističe prepreke se montiraju i demontiraju po potrebi, a izrađene su od profesionalne opreme za visinske radove i alpinizam. Svi učesnici moraju koristiti bezbednosnu opremu i detaljno pratiti instrukcije stručnog tima, jer im u protivnom neće biti dozvoljeno učešće na poligonu.

 Broj aktivnosti i trajanje:

Poludnevni team building za 4 sata učesnici pronalaze 5 lokacija sa 5 avanturističkih prepreka, ukupno vreme trajanja podrazumeva predstavljanje i instruktažu, pauze između aktivnosti, obradu rezultata i proglašenje pobednika.

Celodnevni team building za 6 sati učesnici prolaze 10 lokacija i 8 avanturističkih prepreka, ukupno vreme podrazumeva predstavljanje i instruktažu, pauze između aktivnosti za odmor i jednu za ručak, obradu rezultata i proglašenje pobednika.

ROK PRIJAVE : 30 DANA PRE POCETKA ARANZMANA

 

SHARE IT: