Sigišoara

Tragovi života iz bronzanog doba su pronađeni u Sigišoari, bajkovito lepom gradu u središtu Rumunije, oko 300 km severno od Bukurešta, kao i dačka utvrđenja iz gvozdenog doba i brojni ostaci rimske vladavine na ovim prostorima.

Kralj Mađarske je u 12. veku pozvao nemačke zanatlije i trgovce da se nasele u Transilvaniji i brane njegovo carstvo. Odbramabene zidine Sigisoare su duge 960 metara, a od nekadašnjih 17 kula je danas ostalo samo devet. Među kulama Sigišoare je najimpresivnija i najpoznatija kula sa satom, sagrađena u 14. veku, koja je simbol grada i dostiže visinu od 64 metara, odakle se pruža nezaboravan pogled.

Većina od 164 kuća u Sigišoari, starosti preko 300 godina i okrečenih u živim bojama su spomenici kulture. Istoričar Krauss 1191. godine navodi saško naselje na mestu današnjeg grada Sigišoara. Sigišoara je 1337. godine postala sedište kraljeva, koji su naselju 1367. godine dali status grada, pod imenom Civitas de Segusvar. Grad Sigišoara je tokom nekoliko vekova imao strateški i trgovački značaj na obodu centralne Evrope. Sigišoara je postala jedan od najznačajnijih gradova Transilvanije, čiji su umetnici posećivali Sveto rimsko carstvo. Nemačke zanatlije i umetnici su vodili privredu i razvoj grada, kao i izgradnju utvrđenja koja su je čuvala. Procenjuje se da je grad Sigišoara tokom 16. i 17. veka imala 15 esnafa i 20 odeljenja za rukotvorine. Barokni vajar Elias Nicolai je živeo u gradu.

Sigišoara ima izuzetno dobro očuvanu srednjovekovnu tvrđavu koja obuhvata glavni trg na kome se nalazi kuća u kojoj je rođen Vlad Tepeš. 1431. godine je vlaski vojvoda Vlad /otac/ dobio titulu Reda zmaja, od kada je poznat kao Vlad Dracul. U to vreme je on bio vojni zapovednik Transilvanije, ali je kasnije dobio status vojvode – kraljevića Vlaške, položaja koji je ranije nosio njeg otac Mirče. Vlaški kraljević princ Vlad Dracul – otac Vlada Tepeša Drakule, koji je živeo u gradu Sigišoari tokom izbeglištva, imao je kovnicu novca /jer je izrada novca bila privilegija i monopol mađarskih kraljeva tadašnjeg Mađarskog kraljevstva/, a izdao je prvi dokument koji pominje rumunsko ime Sigišoara. Grad Sigišoara se sastoji od dva dela. Srednjovekovno utvrđenje Sigišoare je sagrađeno na vrhu brda i poznato je kao Citadela. Donji deo grada Sigišoare leži u dolini reke Târnava Mare. U gradu je 1631. godine George I Rákóczi izabran za kraljevića Transilvanije i kralja Mađarske. Sigišoara je preživela vojnu opsadu, požar i kugu tokom 17. i 18. veka.

Centar grada Sigišoare, koji je brižljivo očuvao odlike malog, srednjovekovnog, utvrđenog grada, od 1999. godine pripada UNESCO svetskom kulturnom nasleđu kao UNESCO istorijski grad. Grad Sigišoaru, 220 km severozapadno od Bukurešta, smatraju najlepšom i najbolje očuvanom naseljenom tvrđavom u Evropi, koju odlikuje dobro očuvana autentična srednjovekovna arhitektura. U Istočnoj Evropi je grad Sigišoara jedan od nekolicine utvrđenih gradova koji su još uvek naseljeni. Sigišoara je poznata i omiljena turistička destinacija Evrope  i Rumunije, koju tokom čitave godine posećuju turisti iz čitavog sveta.

 

SHARE IT: