Sigišoara

Tragovi života iz bronzanog doba su pronađeni u Sigisoari, kao i dačka utvrđenja iz gvozdenog doba i brojni ostaci rimske vladavine na ovim prostorima.

Kralj Mađarske je u 12. veku pozvao nemačke zanatlije i trgovce da se nasele u Transilvaniji i brane njegovo carstvo. Odbramabene zidine Sigisoare su duge 960 metara, a od nekadašnjih 17 kula je danas ostalo samo devet, medu kojima je najimpresivnija i najpoznatija kula sa satom, sagrađena u 14. veku, koja je simbol grada i dostiže visinu od 64 metara. Većina od 164 kuća u Sigisoari, stare preko 300 godina su spomenici kulture. Istoričar Krauss 1191. godine navodi sasko naselje na mestu današnjeg grada Sighisoara. Sighişoara je 1337. godine postala sedište kraljeva, koji su naselju 1367. godine dali status grada, pod imenom Civitas de Segusvar. Grad Sighisoara je tokom nekoliko vekova imao strateški i trgovački značaj na obodu centralne Evrope. Sighisoara je postala jedan od najznačajnijih gradova Transilvanije, čiji su umetnici posećivali Sveto rimsko carstvo. Nemačke zanatlije i umetnici su vodili privredu grada, kao i izgradnju utvrđenja koja su je čuvala. Procenjuje se da je grad Sighisoara tokom 16. i 17. veka imala 15 esnafa i 20 odeljenja za rukotvorine. Barokni vajar Elias Nicolai je živeo u gradu. Vlaški kraljević Vlad Dracul, otac mučitelja Vlada Dracule, koji je živeo u gradu u egzilu je kovao novac, iako je kovanje novca bila privilegija mađarskih kraljeva, te je izdao prvi dokument koji pominje rumunsko ime grada Sighisoara. U gradu je 1631. godine George I Rákóczi izabran za kraljevića Transilvanije i kralja Mađarske. Sighisoara je preživela vojnu opsadu, požar i kugu tokom 17. i 18. veka.

Centar grada Sighisoara, koji je uzorno očuvao odlike malog, srednjovekovnog, utrvđenog grada od 1999. godine pripada UNESCO svetskom kulturnom nasleđu. Grad Sighisoaru, 220 km severozapadno od Bukuresta, smatraju najlepšom i najbolje očuvanom naseljenom tvrđavom u Evropi, koju odlikuje dobro očuvana autentična srednjovekovna arhitektura. U Istočnoj Evropi je grad Sighisoara jedan od nekolicine utvrđenih gradova koji su još uvek naseljeni. Grad Sighisoara se sastoji od dva dela. Srednjovekovno utvrđenje je sagrađeno na vrhu brda i poznato je kao Citadela. Donji deo grada leži u dolini reke Târnava Mare.

 

SHARE IT: