Sibinj – Sibiju

Sibiu je grad u središtu Rumunije, srednjovekovnog šarma Transilvanije, oko 280 km severozapadno od Bukurešta, na reci Cibin, sa oko 155.000 stanovnika. Sibiu je značaj kulturni centar Transilvanije, a nekadašnji centar transilvanijskih Saksonaca – Sasa. Grad je verovatno nastao pored rimskog naselja, poznatog u srednjem veku pod imenom Caedonia, koje je već bilo napušteno u vreme dolaska Saksonaca. Grad Sibinj – Sibiu (Hermannstadt na nemačkom) je bio najveći i najbogatiji od sedam utvrđenih gradova-tvrđava koje su u 12. veku sagradili nemački kolonisti, poznati kao transilvanijiski Sasi. Tvrđava Sibinj je opustela posle 11. aprila 1241. godine, posle tatarske invazije. U sledećem veku je popravljena i ojačana, posle čega je stekla status grada, pravo slobodne trgovine i oslobođenje od poreza. Tokom 14. veka je Sibinj već bio važan trgovački centar sa čak 19 cehovskih udruženja. U 15. veku su grad Sibinj u više navrata (1437., 1438. i 1442. godine) bezuspešno napadali Turci. Pošto je uspeo da se odupre turskim osvajanjima, Sibinj je postao najznačajniji etnički nemački grad u Transilvaniji (epski i mađarski Erdelj) i sedište Universitas Saxorum. Bogatstvo koje su stvorili trgovački esnafi Sibilja je iskorišćeno za gradnju impresivnih zgrada i utvrđenja, potrebnih za njihovu zaštitu od Turaka. Epski junak Sibinjanin Janko (istorijski Janoš Hunjadi) je bio otac kralja Matije Korvina (epski kralj Matijaš).

Stari deo grada Sibinja je zadržao svoj pređašnji sjaj, iz vremena kada su bogati i moćni esnafi upravljali regionalnom trgovinom. Kao i Sighisoara i Brašov, Sibinj ima posebnu nemačku atmosferu. Delovi srednjovekovnih zidina i danas okružuju istorijski centar Sibinja, u kome uzane uličice presecaju građevine iz 17. veka, strmih krovova, sa prednjim zabatima okrenutim prema prostranom Malom i Velikom Trgu, na kome dominiraju crkve. Posetioci Sibinja svakako treba da posete čuveni Most laži – originalni simbol grada koji se nalazi u pešačkoj zoni istorijskog dela grada i povezuje Donji i Gornji grad, sa mnogo legendi. U gradu Sibinju je 1292. godine osnovana prva bolnica u Rumuniji, 1494. godine prva apoteka, dok je Muzej Brukenthal najstariji muzej u Rumuniji, ustanovljen 1817. godine. Prva knjiga na rumunskom jeziku je štampana 1544. godine u Sibinju. Sibilj je 2007. godine bio Evropska prestonica kulture. Sibilj je veoma napredan grad, ali ga takođe smatraju i za jedno od najidiličnijih mesta za život.

Nacionalni Muzej na otvorenom AstraMuzej traditionalne narodne civilizacije u Sibinju je najznačajnija etnografska muzejska institucija Rumunije, osnovana 1963. godine na površini od 96 hektara, smeštena u gustoj šumi okružena prekrasnim jezerom sa vodenicama. Muzejske zbirke Astre sadrže preko 400 spomenika narodne arhitekture i graditeljstva iz čitave Rumunije, kao i veličanstvene i veoma cenjene etnografske elemente nasleđa i tradicije i ručno izrađene narodne nošnje, što ovaj muzej čini najvećom etnografskom izložbom u Evropi. Muzej Astra Sibinj je tokom čitave godine domaćin brojnih kulturnih događaja, manifestacija, obrazovnih i kulturnih radionica.

 

SHARE IT: