Reka Radika

Reka Radika je biser među rekama Makedonije. Radiku odlikuje čista, prozirna i hladna voda, tamno zelene boje, koja potiče od njenog sastava koji obiluje kalcijum karbonatom. Smešten između Mavrova i Debra sa jedne strane, sa Albanijom i Kičevom sa druge strane, region Reke sa rekom Radikom se graniči sa Šar Planinom prema severozapadu, planinom Dešat na jugu, planinama Korabom i Krčinom na zapadu i planinama Bistrom i Stogovom na istoku. Područje Reke obuhvata nekoliko delova – Gorna Reka, Golema Reka, region Mijak i Malu Reku. Gorna Reka je područje gornjeg toka reke Radike, sa većinom napuštenim selima, nekada naseljenim pravoslavnim Albancima koji su govorili albanski jezik. Područje Dolna Reka obuhvata još uvek nastanjena i lepo očuvana i obnovljena sela – Žirovnica, Rostuša, Bituša, Janče, Skudrinje… Područje Mala Reka obuhvata tokove reka Mala reka, Tresonče i Gari, kao i delove planine Stogovo, sa sledećim selima : Gari /prekrasno malo selo na visini od 1100 metara/, Tresonče, Lazaropole, Selce, Rosoki, Osoj i Mogorče. Stanovništvo regiona Gorna Reka, Mala Reka i Golema Reka čini oko 10000 makedonskih Mijaka, koji su pravoslavne ili muslimanske vere i od uvek su se bavili stočarstvom ili pečalbarstvom. Mijaci su od starine bili ugledni slikari fresaka, drvo-rezbari, proizvođači cigle i umetnici za izradu mozaika, danas izuzetno priznati i traženi za izradu fasada, pokrivanje krovova i izradu cigle u Italiji i Zapadnoj Evropi. Oni su takođe izvanredni domaćini u brojnim lokalnim radionicama sa nezaboravnim kulinarskim aktivnostima ili predstavljanjem načina života, koje za naše goste organizujemo u saradnji sa našim partnerima iz Makedonije !!!

Radika izvire na nadmorskoj visini od 2200 metara na veličanstvenoj planini Bistri. Od svog izvora, do ušća u Debarsko jezero, Radika je duga 67 km.  Dolina reke Radike, sa živopisnim kanjonom je jedna od najzanimljivih prirodnih znamenitosti Makedonije. U istočnom podnožju planine Dešat je kanjon reke Radike, koji deli ovu planinu od planina Bistre i Stogova. Kanjon reke Radike je nastao tokom miliona godina, probijanjem kroz strane planina Bistre i Stogova na istoku i Koraba i Dešata na zapadu. Kanjon reke Radike je očaravajuće lepote, bistre planinske vode, okružen bujnim zelenilom, ali i bogat pastrmkom, koja izuzetno privlači ljubitelje ribolova. Naučnici su u gornjem toku reke Radike pronašli i ispitali preko 30 pećina, koje su duge preko 10 metara. Pećina Simka, dužine 500 metara je jedinstveno lepa.

SHARE IT: