Reka Piva – Manastir Piva

Piva je jedna od veličanstvenih reka Crne Gore. Piva teče severozapadnim delom Crne Gore, uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom, kroz gorostasne planine, čineći spektakularno lepi kanjon, litica visine 1000 metara. Piva je zapadna granica šireg područja Durmitora /2522 metra/, koji obuhvata Pivsku planinu /istočno od toka reke Pive/ i prima na jugu vodu pritoke Komarnice. Zapadno od Pive su podjednako visoke planine Golija /1942 m/, Bioč /2397 m/ i Maglić /2388 m/. Od izvora Sinjca, reka Piva teče prema severu do Šćepan Polja, gde se uliva u Taru, koja svojim daljim tokom čini Drinu. U periodu između 1967. i 1975. godine je 10 km uzvodno od Šćepan Polja izgrađena Mratinjska Hidroelektrana i brana visoka 220 metara, kada je stvoreno veličanstveno Pivsko jezero dužine 45 km i dubine 180 metara, čime su reke Komarnica, Piva i njen kanjon potopljeni. Pivsko Jezero se prostire delom kanjona reke Komarnice. Izgradnjom Mratinjske brane nije potopljen samo kanjon Pive, već su se rečni izvor i grad Plužine našli pod vodom. Opština Plužine se prostire na površini od 852 km2. Kako je okružena visokim planinama Durmitorom, Vojnikom, Golijom, Volujakom i Maglićem, predstavlja izrazito planinsko područje. Osim opštinskog centra Plužina, u Pivi se nalazi oko 60 sela. Opstina Šavnik pripada visokoplaninskoj zoni Dinarida Crne Gore i sa juga se graniči sa opštinom Nikšić, sa istoka su opštine Kolašin i Mojkovac, sa zapadne strane Plužine, dok je na severnoj strani opština Žabljak. Svi potoci, sve reke i rečice šalju svoju vodu Bukovicom, odnosno Komarnicom, reci Pivi i pune akumulaciju hidroelektrane Mratinje. Sve ovo preporučuje područje Pive kao izuzetnu turističku destinaciju, pogotovo za zaljubljenike u planinarstvo, rafting, kanjoning…..

Brižljivo izmeštanje manastira Pive na višu lokaciju, kamen po kamen i njegovih pojedinačnih fresaka, tokom gradnje HE Mratinje, osamdesetih godina 20. veka je trajalo čitavu deceniju. Istorijski veoma značajan Pivski manastir je premešten sa nekadašnjeg originalnog mesta kod izvora Pive na viši položaj, kod novog dela Plužina, u selu Goransko, u blizini jezera Mratinje. Pivski Manastir potiče iz 1573. godine i obuhvata unutrašnjost oslikanu izuzetno vrednim freskama površine 1260 m2, nastalih u periodu od 1604. i 1605. godine, koje su radili grčki slikari. Pivski manastir je posvećen Vaznesenju Bogorodice. Kažu da su Pivski manastir podigli veliki vezir Mehmed-paša Sokolović i njegov bratanac – srpski patrijarh Savatije, koji je stolovao u Peći u vreme gradnje manastira. Crkva manastira Pive je trobrodna bazilika, sa tri oltarske apside i pripatom, bez zvonika i kupole, građena od sivih i ruzičastih kamenih blokova. Riznica Pivskog manastira predstavlja jednu od najbogatijih i najbolje proučenih manastirskih riznica u Srba. U manastiru Piva se čuva mnoštvo svetih i čudotvornih relikvija, rukopisa i svetinja. Prestone ikone Bogorodice, Hrista i Vaznesenja Bogorodičinog je naslikao slikar Longin.

Pivu karakteriše opasna, nedirnuta prirodna lepota. Predeo oko reke Pive je gusto pošumljen, dok su krečnjačke zaravni usečene u kanjone, koje su stvorile reke Tara, Piva, Komarnica i Sušica, predstavljajući u svetu jedinstven sistem reka i dubokih kanjona. Pivska visoravan je retko naseljena, a njeni stanovnici, uglavnom stočari, posebno specijalizovani za uzgoj ovaca, žive u malenim zaseocima. Meso, mleko, skorup, sir, koza i vuna su proizvodi sa prepoznatljivim kvalitetom.

 

 

SHARE IT: