Orahovac

Orahovac

Opština Orahovac nalazi se na jugo-zapadnom delu Kosova i Metohije i obuhvata grad Orahovac i 35 sela. Opština Orahovac je smestena u Metohiji, između Đakovice, Dečana, Prizrena i Peći i zauzima površinu od oko 276 km2, zahvatajući jedan od najmanjih srpskih geta. Procenjena populacija Orahovca je 73.700 stanovnika, sa  albanskom većinom koja živi u seoskim područjima i otprilike 23.200 stanovnika koji žive u gradskim područjima. Kosovsko-srpska zajednica od oko 1000 ljudi smeštena je u Gornjem delu grada Orahovca /približno 400-500 stanovnika/ i u susednom selu Velika Hoča /oko 700 stanovnika koji žive u depresivnoj monotoniji u svojoj državi, kao zatvorenici, zaviseći od humanitarne pomoći jer su bez ikakvih primanja.

Od centra Orahovca se srpskom delu naselja može stići takozvanim srpskim ulicama. Deo ulice koji se graniči sa Albancima potpuno je bio uništen. Nekadašnji mali grad sa sopstvenom skupštinom, sudom i srednjom školom postao je varvarski, zicom ograđen, koncentracioni logor za Srbe. Njihova sloboda kretanja je ograničena na krug od 500 metaram a da bi izasli odavde – potrebna im je vojna zaštita. Čak ni ambulantna kola ne mogu prići bez pratnje KFOR-a. U Gornjem delu Orahovca živi takođe u zajednicama oko 550 Roma, Egipćana i Aškalija.

Od konflikta 1999. nastalo je 9 naselja u opštini Orahovac sa mešanim srpsko-kosovskim i albansko-kosovskim stanovništvom. Ekonomija Orahovca uglavnom počiva na poljoprivredi, naročito na uzgoju grožđa i proizvodnji vina. Postoji i slaba proizvodnja pšenice i kukuruza i relativno ograničeno razvijeno stočarstvo. Sektor obrazovanja u Orahovcu oslikava etničku podeljenost u regionu, pošto je mnostvo škola etnički sasvim razdvojeno. Deca albanskih kosovara pohađaju 19 osnovnih škola i jednu srednju školu, sa dva smera u dva grada. Srpski kosovci imaju pristup osnovnoj skoli “Vuk Karadžic” i jednoj gimnaziji koja se nalazi u nenaseljenom predelu kosovskih Srba.

U Orahovcu, na 500 metara oko pravoslavne crkve, odrasli Srbi kao i mladi koji jos uvek pohađaju osnovnu ili srednju školu i zive u tri ulice kao zatvorenici okruženi zidinama i nevidljivom granicom sa delom grada u kome živi preko 20.000 Albanaca.Vreme za Srbe iz Orahovca je stalo. U Orahovcu ima 50 potpuno napuštenih srpskih kuća. Iz nekih dvorišta vidi se grmlje, ili vinova loza sa otetim grozđem.

Od kada Albanci vladaju gradom, Srbi su ostali bez telefona, a postoje i pretnje da će i voda i struja takođe biti ukinute. Nakon dolaska nemačkih vojnika KFOR-a juna 1999. godine, teroristi “kosovkse oslobodilačke vojske” kidnapovali su 43 Srba čija je sudbina i dalje neizvesna. Jedina nada za Srbe zatvorene u Orahovcu je autobuska linija za Zvečan i Gračanicu, što bi trebalo da funkcioniše na osnovu obećanja UNMIK-a, dva puta nedeljno.

SHARE IT: