Opšti uslovi 2020. Panacomp zemlja čuda

Opšti uslovi putovanja Panacomp Zemlja Čuda 2020

Panacomp zemlja čuda LCC Srbija ima licencu organizatora putovanja OTP 188/2020 (kategorija licence A 20) Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.

Panacomp zemlja čuda DOO ima polisu osiguravaće kuće “Milenijum osiguranje” Srbija za osiguranje od odgovornosti turističkih agencija za slučaj insolventnosti i odgovornosti za slučaj štete nanete putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem ugovornih obaveza.

Poslovanje inostranih kompanija takođe podrazumeva i podršku razvoju i rastu domaćih kompanija, posebno mali i srednjih preduzeća. Ovo pruža mogućnost saradnje sa stranim partnerima kao lokalni dobavljač potrebnih roba i usluga. Panacomp zemlja čuda LCC Srbija – Panacomp Wonderland Travel LCC Serbia prepoznaje značajnu ulogu malih poslovnih subjekata naše privrede i veruje u doprinos zajednicama u kojima delujemo. To je način da se ubrza i olakša razvoj, ali takođe omogućava efikasno izvršenje projekata, unapređuje znanje o lokalnom tržištu, ali saradnja takođe i zahteva poštovanje utvrđenih, ugovorenih pravila, u skladu sa pozitivnim zakonima. Angažovanje lokalnih subjekata u saradnji sa privatnim sektorom, ulaganje u ljudske resurse radije nego u zgrade donosi bolje rezultate, uključujući stratešku stabilnost koja pruža konkurentnost na domaćem i međunarodnom tržištu.

Panacomp Zemlja čuda LCC Srbija pruža klijentima usluge po osnovu raspoloživosti u vreme upita-zahteva za rezervaciju, objavljenih na web stranici www.panacomp.net, potvrđujući direktnim mailom rezervaciju klijenta, koju je poslao direktnim mailom-popunjavanjem upitnika-rezervacionog formulara. Na zahteve-upite se odgovara po redosledu njihovog prijema, uobičajeno tokom narednih nekoliko radnih dana posle prijema. Panacomp zemlja čuda Srbija – Panacomp Wonderland Travel Serbia će preuzeti svu odgovornost za smeštaj, prevoz, razgledanja, izlete, posete, aktivnosti i druge usluge ponuđene klijentu, bilo da su one ponuđene direktno od Panacomp-a ili trećeg ugovornog subjekta koje je Panacomp ponudio – hoteli, prevozničke kompanije, vodiči, subagenti ili drugi subjekti koji pružaju ugovorene usluge. Panacomp je obavezan da obavesti klijenta/partner o nepostojanju raspoloživosti izvršenja usluga ili drugom rešenju u odnosu na ugovorenu vrstu i tip usluge, bez obzira na razlog, što je štetno po klijenta time što će koristiti usluge nižeg kvaliteta i standarda od realno i logično očekivanog. Ovo se posebno odnosi, ali ne isključuje zdravstvenu bezbednost i sigurnost klijenata, /privremeni/ nedostatak smeštaja, prevoza, ishrane, sadržaja i usluga koje su ugovorene. U vreme ugovaranja ili posle ugovaranja, Panacomp neće ni u kom slučaju zadržavati podatke koji mogu uticati na usluge koje se pružaju klijentu na negativan način. Ove informacije se takođe odnose na okolnosti u području u kome se pružaju usluge i izvršavanju razgledanja.

Ukoliko Panacomp posle potvrde rezervacije, u skladu sa utvrđenim uslovima i procedurama, na može klijentu da izvrši ugovor i pruži ugovorene usluge smeštaja i druge usluge, obavestiće odmah klijenta/partnera i obezbediti odgovarajući alternativni smeštaj i usluge,  u standardu i kvalitetu najmanje istom ili višem u odnosu na ugovorne uslove, koji su prihvatljivi klijentu. Panacomp će snositi sve dodatne troškove, ukoliko ih bude, za slučaj obezbeđenja alternativnog smeštaja ili usluga i prihvatiće odgovornost za odštetu ili kompenzaciju štete, kazne ili druge oblike troškove koje su snosili klijenti/partneri, u skladu sa pravima korisnika usluga u državi u kojoj je izvršena rezervavija, kao i po podnetim i dokumentovanim odštetnim zahtevima za naknadu troškova.

Panacomp zemlja čuda LCC Srbija potvrđuje da poseduje sve potrebne licence i dozvole i garancije da treća lica-subjekti /subagenti, pružaoici smeštaja, prevoza, vodiči itd u potpunosti zadovoljavaju međunarodne i nacionalne zakone i potreban sistem prakse koji određuje čistoću, postupke u slučaju požara i mere predostrožnosti, mere bezbednosti i sigurnosti, pravilno funkcionisanje svih vozila i tehničkih instalacije i pravila ponašanja vodičke profesije, osoblje i predstavnika. Panacomp zemlja čuda – Panacomp Wonderland Travel potvrđuje da su sva vozila redovno pregladana i opremljena odgovarajućim sigurnosnim pojasevima.  Na zahtev će Panacomp obezbediti klijentu-partneru kopiju bezbednosne procene, dozvole i licence ili izvod o tehničkoj ispravnosti vozila detaljne kontrole tehničke ispravnosti svih uređaja na vozilu koji su bitni za bezbednu vožnju. 

Ova stranica određuje vidljivost pravila i uslova po kojima Panacomp zemlja čuda LCC Srbija pruža podatke na ovoj web-internet stranici, kao i pravila i uslove njegovog korišćenja od strane klijenta korisnika. Korišćenjem ove internet stranice su klijenti-korisnici  saglasni sa primenom navedenih pravila i uslova. Ne nastavlja se upotreba i pristup ovoj internet stranici ukoliko klijenti-korisnici ne prihvate navedene uslove i pravila. Ukoliko klijent želi da promeni ili prilagodi prethodno izvršenu rezervaciju za putovanje ili turističku uslugu, Panacomp zemlja čuda treba da preduzme sve što je moguće da bi izašao u susret ovom zahtevu, uz naplatu dodatnih troškova. U slučaju da klijent žahteva promenu ili produženje boravka na destinaciji, Panacomp zemlja čuda će učiniti sve što je neophodno i moguće da bi izašao u susret zahtevu klijenta i naplatiće direktno od klijenta dodatne troškove. Ukoliko klijent zahteva usluge drugog turističkog stručnjaka u susednoj državi, dajući prvenstvo jedinstvenom subjektu kao pružaocu usluga, dobavljač deluje kao posrednik. Međutim, obračun i naplatu vrši Panacomp.

Bezbednost ličnih podataka i privatnost klijenta je bitna za Panacomp zemlja čuda. Ime, adresa, e mail adresa, JMBG, ulica i broj, telefonski broj su podaci pohranjeni u arhivi TA Panacomp zemlja čuda LCC Srbija. TA Panacomp zelja čuda LCC Srbija – Panacomp Wonderland Travel LCC Serbia je odgovorna za čuvanje ličnih podataka potencijalnog klijenata, kao što su ime, e mail adresa, broj telefona, adresa, ulica i broj, tj podaci koji se prikupljaju prilikom rezervacije turističkih usluga. Panacomp zemlja čuda LCC Srbija – Panacomp Wonderlad Travel LCC Serbia prikuplja i dodatne podatke o klijentu, kao što je adresa stanovanja, datum rođenja, broj pasoša, potrebe o ishrani ili dijetetske potrebe, podaci o alergijama, o osiguranju i druge koji se odnose na prijavu i rezervaciju usluga. Konačno, Panacomp zemlja čuda LCC Srbia – Panacomp Wonderland Travel LCC Serbia ima pristup imenima, brojevima telefona i e mail adresama svojih klijenata, koji se prikupljaju tokom rezervacije usluga i mogu se koristiti isključivo u hitnim slučajevima.

Putnik je upoznat da je organizator usaglasio svoje poslovanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i  saglasan je da Lični podaci Putnika i saputnika sa potvrde-ugovora o putovanju kao što su: JMBG, broj putne isprave, broj telefona, E mail adresa, poštanska adresa stanovanja… koje Putnik daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora putovanja i mogu se koristiti na način i pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti podataka ličnosti. Putnik je saglasan da lične podatke Organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog Programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima. 

PANACOMP zemlja čuda LCC Srbija – Panacomp Wonderland Travel LCC Serbia neće prodati, iznajmiti, trgovati ili dati lične podatke klijenta bilo kojoj drugoj organizaciji. Da bi se sprovela rezervacija i potvrdilo nesmetano korišćenje turističkih usluga Panacomp zemlja čuda LCC Srbija – Panacomp Wonderlad Travel LCC Serbia, Panacomp zemlja čuda – Panacomp Wonderland Travel LCC Serbia mora upotrebiti lične podatke klijenta, kao što je ime, adresa, posebni zahtevi…. PANACOMP zemlja čuda LCC Srbija – Panacomp Wonderland Travel LCC Serbia ima punu odgovornost za primenu odgovarajućih sigurnosnih mera radi zaštite ličnih podataka klijenta, kome garantuje da neće proslediti lične podatke drugom licu koje nije odgovorno za deo turističkih usluga ili putovanja.  Panacomp zemlja čuda LCC Srbija – Panacomp Wonderland Travel LCC Serbia mora pružiti lične podatke klijenta odgovarajućim institucijama ili određenim dobavljačima usluga koje klijent koritsti, kao što su avio kompanije, hoteli, prevoznici… ukoliko je uveren da pružanje ovih podataka je neophodno za poštovanje zakonske regulative, ili radi zaštite svojine ili sigurnosti Panacomp-a ili dobavljača i njihovih radnika, korisnika ili drugih subjekata. Buduće promene politike zaštite ličnih podataka TA Panacomp zemlja čuda LCC Srbija – Panacomp Wonderland Travel LCC Serbia će biti blagovremeno objavljene na web stranici www.panacomp.net.

SHARE IT: