Nacionalni Park Biogradska Gora – Bjelasica

Nacionalni Park Biogradska Gora je smešten u severoistočnom delu Crne Gore, između reka Tare i Lima i u središnjem delu planine Bjelasice. Nacionalni Park Biogradska Gora je prvi Nacionalni Park u Crnoj Gori, osnovan 1952. godine i obuhvata površinu od 5650 hektara. Zaštita veličanstvenog prirodnog područja Biogradske Gore i Bjelasice je započela 1878. godine značajnim zalaganjem Knjaza Nikole Petrovića za očuvanje ovog predela, kako bi u njemu uživale buduće generacije.

Ulaz u Biogradsku Goru se nalazi na manje od 20 km između Mojkovca i Kolašina. Vrhove nekoliko planina obrubljuju šume, među kojima su Crna Glava /2139 metara/, Zekova Glava /2117 metara/ i Troglava /2072 metara/. Bjelasica je najzelenija planina Crne Gore, veoma bogata vodom. Šume Biogradske Gore su bukvalno fantastične. Nalaze se na padinama visinske razlike od 1000 metara, okružujući obale Biogradskog jezera, spokojne lepote i ostvarujući na malom prostoru nesvakidašnju raznovrsnost mikro klime. Biogradsko jezero je okruženo biogradskom prašumom, koja pripada jednoj od tri najpoznatije prašume Evrope i omogućava posetiocima uživanje u prekrasnom krajoliku, fotografisanje i odmor u senci drveća starosti trista godina. Šume su najznačajnija prirodna odlika Nacionalnog Parka Biogradska Gora, na površini od 1600 hektara, što čini jednu od tri preostale prastare šume Evrope. Brze rečice presecaju pejsaž Biogradske gore, zelene pašnjake i besprekorno čista jezera, sa odbleskom šuma.

Nacionalni Park Biogradska Gora je stanište brojnih ptičjih vrsta, među kojima su tetreb, ševa, ćubasta senica, žuta i plava senica, sova, kliktavac, jastreb mišar i carski orao. Nacionalni Park Biogradska Gora je bogat drevnim istorijskim i kulturnim nasleđem duhovnih spomenika, tradicionalne arhitekture i arheoloških nalazišta. Mnoga sela i “katuni”, kuće, brvnare, kule, vodenice su razbacane po granicama drevnih šumskih rezervata i divljine Bjelasice. Katuni na lokacijama Pešića rupe, Vranjaka, Siska i Vragodola su najživopisniji i najzanimljiviji. Tokom letnje sezone planinske padine ožive, katuni su puni ljudi, a proplancima odjekuje zvon klepetuše ovna predvodnika. U Nacionalnom Parku Biogradska Gora postoji šest obeleženih planinarskih staza. Područje Nacionalnog Parka Biogradska Gora i planine Bjelasice je moguće prepešačiti za tri dana.

Lednička jezera Nacionalnog Parka Biogradske Gore su jedinstveno lepa. To su Biogradsko Jezero, Pešića Jezero, dva Ursulovačka Jezera i Šiško Jezero. Od svih jezera Nacionalnog Parka Biogradska Gora je Biogradsko Jezero najveće i nalazi se na nadmorskoj visini od 1094 metara. Biogradsko Jezero se nalazi u središnjem delu Bogradske Gore, na mestu gde se u davnoj prošlosi otopio lednik, stvorivši vodenu površinu od oko 250000 m2, veličine zavisne od količine vode. Najveća dubina Biogradskog Jezera je 12,1 metar. Obale Biogradskog Jezera su duge oko 3,5 km. Biogradsko Jezero napaja Biogradska Reka. Magično Šiško Jezero se nalazi na nadmorskoj visini od 1680 metara.

Planina Bjelasica je sigurno jedna od najlepših planina Crne Gore. Bjelasica pripada središnjem kontinentalnom crnogorskom regionu, smeštena između reka Lim, Ravne Rijeke, Tare i Drčke reke, a od Komova je odvaja prevoj Trešnjevik. Bjelasica se graniči na istoku Moračkim planinama /2226 metara, Sinjajevinom /2203 metara, Vojnikom /1997 metara/, Golijom /1942 metra/, Maganikom /2318 metara/, na severu Prokletijama /2694 metara/, Komovima /2487 metara/, Kučkom Krajinom /2184 metara/, na zapadu planinom Hajlom /2403 metara/, na severozapadu Mokrom Planinom /2003 metara/, na jugoistoku Durmitorom /2523 metara/, Maglićem /2388 metara/, Biočem /2397 metara/, Volujkom /2336 metara/ i Ljubusnjom /2238 metara/, sa juga planinama Srbije Zlatarom /1626 metara/ i Zlatiborom /1496 metara/, sa jugozapadne strane planinama u Srbiji, Kopaonikom /2017 metara/, Golijom /1833 metara/, Radočelom /1643 metara/, Pešterom /1617 metara/, Čemernom /1579 metara/. Masiv planine Bjelasice, dug i širok 30 km ima 10 vrhova preko 2000 metara. Geološke odlike Bjelasice su vulkanskog porekla, sa blago zaobljenim oblicima i širokim prostranstvom njenih nežno valovitih pejsaža, koji su očaravajući. Preko Bjelasice prelazi crnogorska transferzala 1 i omogućava nezaboravno pešačenje i planinarenje –  planinarska staza 1 Mojkovac (812 m) – Brskovo (1,433m) – Bjelogrivac (1,970 m) – Veliko Šiško jezero (1,660 m) – Veliko Ursulovačko jezero (1,902 m) – vrh Crna Glava (2,139 m).

Planinarenje u Crnoj Gori – teška tura 

Planinarenje u Crnoj Gori – srednja tura 

Planinarenje u Crnoj Gori – lagana tura 

Balkanska tura Srbija – Crna Gora – Bosna i Hercegovina

 

SHARE IT: