Manastir Žiča

Manastir Žiča

Manastir Žiča je zajednička zadužbina kralja Stefana Prvovenčanog, sina Radoslava i mlađeg brata Rastka Nemanjića /Svetog Save/ sa početka XIII veka /1206-1220. godine/. Posle sticanja samostalnosti Srpske pravoslavne crkve, 1218. godine, manastir Žiča je bio sedište prvog srpskog arhiepiskopa Save Nemanjića. U Žiči je 1217. godine krunisan kralj Stefan Prvovenčani, kao prvi kralj dinastije Nemanjić, čime je Srbija postala suverena država hrišćanskih zemalja toga vremena. Kralj Stefan Prvovenčani je umro kao monah Simon i njegove svete mošti počivaju u manastiru Studenica. U manastiru Žiča su do 1253. godine krunisani i svi kasniji vladari slavne dinastije Nemanjić, kraljevi Stefan Prvovenčani, Radoslav, Vladislav, Uroš, Dragutin i Milutin, po čemu je grad Kraljevo dobio ime. Jedini srpski srednjovekovni kralj koji nije krunisan u manastiru Ziča je Kralj Stefan Dečanski, sin kralja Milutina, koji je krunisan u Pećkoj Patrijaršiji 6. januara 1322. godine, jer je Ziča bila teško oštećena u vreme bugarsko-tatarskog upada, krajem 13. veka i sediste Patrijarsije prebaceno u Pecku Patrijarsiju. Manastir Žiča je poznat kao svetinja sa sedam vrata, jer su prilikom svakog krunisanja srpskih kraljeva, otvarana nova vrata, kroz koja je vladar prilazio kruni.

Crkva manastira Žiča, posvecena Vaznesenju Gospodnjem, pripada raškom arhitektonskom stilu, pod značajnim uticajem građenja manastira na Svetoj Gori Atoskoj, koji je primenio Sveti Sava, dodajući manastiru visoki zvonik. On je takođe naložio bojanje fasade crkve manastira Zica u jarko crvenu boju, kao svedočanstvo da svetinja carske lavre počiva na krvi srpskih mučenika. Centralni brod crkve je podeljen na tri dela, sa oltarom u istocnom delu, kupolom iznad centralnog broda i prostranom pripratom sa kasnije dodatim zvonikom u zapadnom delu. Manastir Zica je kasnijih vekova stalno unistavan i ponovo obnavljan. Freske manastira Žiče potiču iz XIII i XIV veka i dosta su oštećene tokom vremena, brojnim razaranjima, posebno tokom Drugog svetskog rata. Ipak freske manastira Ziča i dalje odaju visok umetnički kvalitet, a najznačajnija je kompozicija “Uspenje Bogorodice“.

SHARE IT: