Manastir Vujan

Manastir Vujan

Manastir Vujan se nalazi na šumovitoj, južnoj padini planine Vujan, na puti Čačak – Gornji Milanovac, 4 km od sela Prislonica, poznatom po starinskoj seoskoj arhitekturi i Saboru Frulaša, koji se od 1987. godine tradicionalno održava svakog jula.

Stari srednjovekovni manastir Obrovin, nastao u doba Nemanjića, srušen je 1597. godine. Prema jednom zapisu, srednjevekovni manastir je opusteo, pa ga je, kao i manastir Vraćevšnicu, obnovio rudnički episkop Diomidije 1579. godine. Verovatno je da je krajem 17. veka i ovaj manastir porušen i opusteo. Današnji manastir Vujan posvecen Svetom Arhandelu Mihajlu, podignut je 1805. godine na par kilometara od nekadasnjeg manastira, u šumi, zaslugom Radisava Miloševića iz Prislonice i Nikole Lunjevica iz Lunjevice. Manastir Vujan je lepa jednobrodna crkva, bez kupole. Iznad priprate manastira Vujan, koja ima nadstrešnicu, nalazi se visoki zvonik. Crkva manastira Vujan je živopisana 1808. godine i freske su delimično sačuvane. Ukrašavanje ikonostasa svetog hrama obavili su čuveni zografi braća Jeremija i Stojan Mihajlović. Nešto kasnije, pored hrama, Lunjevica je podigao poludrveni konak sa doksatima za monahe i kamenu spomen česmu. U uglu porte manastira Vujan sagradio je čardak u kome je odsedao za vreme boravka o praznicima.

U crkvi manastira Vujan pored groba groba ktitora, koji se nalazi uz južni zid naosa, ovde su grobovi nepoznatog monaha, gazde Nikole Milićevića i hadži Josifa Miloševića, uglednog starešine ovog manastira, kao i mošti vojvode Lazara Mutapa, istaknutog vojvode Prvog srpskog ustanka. Vojvodi Nikoli Lunjevcu je njegova unuka, kraljica Draga Mašin, podigla spomenik. Kralj Aleksandar Obrenović poklonio je manastiru Vujan veliki konak. Manastir Vujan slavi Svetog Arhangela Gavrila (26. jula), jednog od anđela božjih, koji ima ulogu vesnika. U manastiru Vujan borave monasi posvećeni molitvi. Crkva manastira Vujan ima status spomenika kulture i pod zaštitom je države.

SHARE IT: