Manastir Veluće

Manastir Veluće

Manastir Veluće se nalazi u istoimenom selu, okruzenog vinogradima, desetak kilometara jugoistočno od Trstenika, 22 km od Kruševca, na blagim obroncima planine Goč, na sredini puta Kruševac – Trstenik. Crkva manastira Veluće je posvećena Vavedenju Presvete Bogorodice i uglavnom je veoma dobro očuvana…

Ranije se manastir Veluće zvao Srebrnica, po imenu potoka koji protiče pored manastira i jednoj kuli na vrhu obližnjeg brega. Po narodnom predanju, Manastir Veluće su osnovali despot Jovan Brankovic sa bratom Stevanom i vladikom Maksimom krajem 14. veka /1377-1378/. Zdanje crkve Veluća je započeto u raskošnom moravskom arhitektnoskom stilu, u obliku sažetog upisanog krsta sa polukružnim apsidama iznutra i petostranog izgleda spolja. Posebno je interesantna konstrukcija i rešenje kubeta manastira Veluća, čija je širina u potkupolnom prostoru čitav metar veća od dužine. Manastir Veluće je građen slojevima opeke i kamena peščara sa dvolučnim prozorima biforama, ali je završetak crkve mnogo skromniji.

Po završetku gradnje je crkva manastira Veluće živopisana. Likovi zadužbinara skromnijeg umetničkog kvaliteta su predstavljeni na freskama manastirske crkve. Pored prikaza portreta kraljevskih ličnosti i zadužbinara u centralnom delu crkve, naslikana je u priprati i dodatna galerija portreta vladara sa imenima Oliver, Dejan, Bratan i Konstantin, što istraživačima onemogućava pravilno razumevanje mesta ove crkve u istoriji post-Nemanjićkog perioda, posle smrti poslednjeg vladara dinastije Nemanjića 1371. godine. U prekrasnoj porti manastira Veluće, bogatoj cvećem i zelenilom je stari konak, podignut u vreme kneza Miloša Obrenovića, 1833. godine. 1972. godine je podignut novi konak manastira Veluće, a 1981. manastirska trpezarija. Danas je manastir Veluće ženska monaška zajednica.

SHARE IT: