Manastir Šišatovac

Manastir Šišatovac

Iguman manastira Ziče Teofilo i monasi Ilarion i Visarion su 1520. godine, nakon turskog progona, na temeljima Crkve Svetog Nikole u zapadnom delu Fruške Gore, podigli novi hram, posvećen Rođenju Presvete Bogorodice. Stefan Štiljanović /1460 – 1540/, poslednji paštrovski knez i svetac od 1543. godine, se pred Mlečanima sklanja u Srem, kod despota Jovana Brankovića. Vlastelinska porodica Štiljanović je bila nastanjena u Crmnici, još u vreme vladavine Nemanjića. Sredinom 16. veka su monasi preneli mošti svetog Stefana Štiljanovića u manastir Šišatovac. Turskim fermanom iz 1540. godine je dozvoljana obnova dotrajale manastirske celine u Šišatovcu, a od 1560. godine ovaj manastir nosi ime manastir Svetog Stefana Štiljanovića. Ubrzo je manastir Šišatovac teško stradao, kada je crkva potpuno porušena, da bi je monasi obnovili 1634. godine, po dopuštenju turskih vlasti. Najveći duhovni i kulturni uspon manastir Šišatovac doživeo je u drugom polovini 18. veka, kada su ga posećivali brojni srpski mitropoliti, arhiepiskopi i patrijarsi. Današnja crvka manastira Šišatovac je zadužbina Vićentija Popovića, Jovana i Josifa Monasterlije, čiji su grobovi sačuvani u crkvi. Manastir Šišatovac je teško stradao u Drugom svetskom ratu.

Crkva manastira Šišatovac je monumentalna, u obliku trolista, sa fasadom izdeljenom dekorativnim poljima, omeđenim pilastrima i zvonikom baroknog stila. Crvka manastira Šišatovca je izgrađena u vremenu od 1758. do 1778. godine. Konaci su izgrađeni posle požara 1849. godine i stradali su kao i crkva u Drugom svetskom ratu. Živopis i ikonostas manastira Šišatovca su takođe stradali u Drugom svetskom ratu, kao i riznica, koja je opljačkana 1941. godine, koja je bila jedna od najbogatijih među fruškogorskim manastirima. Manastirska biblioteka i arhiva, među kojima je bilo 92 rukopisa su spaljene. Danas je manastir Šišatovac značajan duhovni centar Srbije. Slava manastira Šišatovca je Mala Gospojina – 21.septembra.

SHARE IT: