Manastir Novo Hopovo

Manastir Novo Hopovo

Manastir Novo Hopovo je osnovan početkom 16. veka u srcu Nacionalnog Parka Fruška Gora, kao zadužbina despota Đurđa Brankovića, izgrađen na ostacima nekadašnje svetinje. Manastir Hopovo je bio značajno kulturno sedište, a izvesno vreme i sedište episkopije i manastirske škole, u kojoj je boravio Dositej Obradović.

Manastir Novo Hopovo je jedan od najvećih i najlepše fresko-oslikanih manastira hramova među 16 srednjovekovnih manastira na Fruškog Gori. Po arhitekturnoj vrednosti i monumentalnom fresko-slikarstvu, manastir Hopovo predstavlja jednu od najznačajnijih sakralnih građevina svoje epohe. Posebnu pažnju privlači arhitektura hrama Novog Hopova, jer je nepoznati neimar-graditelj uspeo da objedini tradicionalni moravski arhitektonski stil i graditeljske elemente evropske i islamske sakralne umetnosti.

Centralni deo unutrašnjosti manastirske crkve u Novom Hopovu je oslikao 1608. godine nepoznati umetnik, verovatno školovan u Svetoj Gori, dok su freske u priprati radili oko 1654. godine drugi talentovani majstori. Ikone na prekrasnom ikonostasu manastira Novo Hopovo je oslikao umetnik Teodor Dimitrijevic Kračun /1732-1781/. Nažalost, manastir Hopovo je pretrpeo teška oštećenja tokom Drugog svetskot rata, kada su ga palili i minirali vojnici Nezavisne Države Hrvatske, čak koristeći ikone za ogrev. Od ukusno 63 ikone na ikonostasu manastira Novo Hopovo, preostalo je samo 19 ikona….

Manastir Novo Hopovo je negovao kult svetog ratnika Teodora Tirona, čije svete mošti se od 16. veka do danas čuvaju ispred oltara ove svetinje.

Manastir Staro Hopovo

Manastir Staro Hopovo se nalazi u zivopisnom prirodnom okruzenju, oko 3 km istocno od Novog Hopova, sto posetiocima ovih svetinja pruza mogucnost izuzetno prijatne senje i duhovnog zadovoljstva. Manastir Staro Hopovo je po predanju podigoo između 1496. i 1520. godine despot Đorđe Branković (Maksim). Turski defteri pominju manastir Staro Hopovo u više navrata (1545-48, 1566-69, 1578), a domaći čak i nešto ranije. Od prvobitne crkve posvećene svetom Nikoli, za koju se pretpostavlja da je zaduzbina despota Đorđe Branković, nije ostalo ništa, buduci da je bila sagrađena od drveta i pokrivena crepom, to je potpuno stradala u zemljotresu 1751. godine. U blizini prvobitne crkve je 1752. godine sagradena nova crkva posvećena svetom Pantelejmonu, koja i danas postoji. U opisu fruškogorskih manastira iz 1753. godine se Staro Hopovo pominje kao metoh manastira Novo Hopovo, bez freskopisa i ikonostasa. Tokom Drugug svetskog rata je konak spaljen i porusen, a crkva delimicno ostecena.

Današnji hram Starog Hopova je malih razmera, ali verovatno medu najlepsim manastirima u Srbiji, zahvaljujuci ljupkosti i skladu crkve i prekrasnog okruzenja. Crkva manastira Staro Hopovo je jednobrodna bazilika zidana kamenom i opekom, sa pripratom koja je poluoblicastim svodom povezana sa naosom i unutra polukruznom i spolja petostranom apsidom. Iznad celokupnog unutrasnjeg prostora naosa Starog Hopova se uzdize veliko postolje na kome počiva desetostrani tambur sa kupolom, pokrivenom baroknim zavrsetkom i na uglovima ukrašenom kolonetama. Kube Starog Hopova zbog svoje veličine i oblika na neki način dominira nad celom crkvom, koja je originalno bila bez zvonika. U poslednjoj obnovi, nakon 2006. godine je pored crkve sagraden zvonik, cime je manastirska celina dobila potpuno novi izgled. Slično kao u manastiru Novo Hopovo, fasada crkve manastira Staro Hopovo je podeljena vencem, a gornji deo fasade je ukrašen slepim arkadama. U donjem delu crkve su otvorena tri prozora i vrata, a na kubetu deset uskih prozora, što obezbeđuje dobru osvetljenost crkve. Unutrašnjost crkve manastira Staro Hopovo je potpuno oslikana freskama, a u oltaru je bogato rezbareni ikonostas, koga je od 1793-1800. godine oslikao iriški moler Jefrem Isajlović. Prema ulazu u šumu, iznad potoka Jelenac, koji protiče pored ovog manastira, nalazi se ozidan izvor – kapelica, sa pitkom hladnom vodom. Ako se pređe potok i pođe nizvodno, posle 40 metara nailazi se na jedan od retkih fruškogorskih mineralnih izvora – izvor sumporovite vode, čija je temperatura 18,5 stepeni Celzijusovih.

SHARE IT: