Manastir Kaona

Manastir Kaona

Manastir Kaona se nalazi 100 km zapadno od Beograda, u blizini sela Draginje. Manastir je izgradjen kao zadužbina Ikonije, sestre Miloša Obilića, srpskog proslavljenog ratnika, koji se nije vratio sa Kosova. Manastir Kaona, svedok prohujalih vekova, obnovljen i uređen, danas je značajni duhovni centar, kulturno središte i narodno zborište. Od druge polovine jedanaestog veka, kada se smatra da je ozidana prva crkva na ovom mestu, do današnjih dana, manastir Kaona je više puta rušen, obnavljan, dograđivan, napuštan i ponovo nicao, doslovno iz pepela, deleci sudbinu naroda ovoga kraja, seobe i razaranja, ali i lepotu i radosti života i verovanja.

Kaona je imala školu već 1827. godine, ali ima podataka da je škola radila još i 1793. godine. U vreme prvog srpskog ustanka, manastir Kaona je bio bolnica. Crkva manastira Kaona je stradala i u Prvom svetskom ratu, kada je zapaljena arhiva i odneta crkvena zvona. U prirodnom amfiteatru, podno crkve manastira Kaona nalazi se Istočnik vode kaonske, čija lekovita voda ima uvek 11 stepeni i prema oceni stručnjaka spada u najkvalitetnije u Srbiji. Ona prolazi kroz krstionicu, urađenu u ranohrišćanskom stilu, prvu u Srbiji posle sedam vekova, po uzoru na krstionicu iz Tebe tesalijske i formira kasnije jezera neverovatne pitomosti i lepote. 1992. godine je proslavljeno 100 godina postojanja nove crkve i šest vekova manastira Kaona.

SHARE IT: