Manastir Jazak

Manastir Jazak

Manastir Jazak je na juznoj padini Fruske Gore osnovao despot Jovan Branković krajem 15. veka, a u vreme vladavine Marije Terezije je napusten. Novi manastir je graden u periodu od 1736. do 1759. godine. Visoki trospratni monumentalni barokni toranj uz crkvu je dodat 1803. godine, čineći svojom baroknom koncepcijom, jedinstveni kontrast srpskoj srednjovekovnoj arhitekturi. Crkva manastira Jazak je zidana naizmeničnom upotrebom crvene cigle i belog kamena  Oslikavanje zidova manastira Jazka je rađeno u dva perioda, 1761. i 1892-99. godine. Manastir Jazak je verovatno jedna od najlepsih pravoslavnih srednjovekovnih svetinja na Fruskoj Gori.

Živopisni ikonostas crkve manastira Jazka je delo najvećeg slikara sa početka baroknog perioda, Dimitrija Bačevića i predstavlja jedinstvo tradicionalnog kasno-vizantijskog slikarstva i modernih uticaja sa Zapada. Ikonostas ima ukupno 58 ikona podeljenih u pet zona. Urađen je u baroknom stilu, tako da na ikonama dolaze do izražaja prikazi pejzaža u pozadini figura.Gornja tri reda ikona prikazuju likove 12 proroka, život Isusa Hrista u 12 slika i 12 apostola. Centralna ikona predstavlja svetu Trojicu. Donja polovina ikonostasa manastira Jazak je podeljena u dva dela. U prvom delu su naslikane 4 prestone ikone: car Uroš, Presveta Bogorodica, Isus Hrist i Sveta trojica. Na carskim dverima ikonostasa su naslikane Blagovesti. Manastir Jazak je postao čuven po svetim moštima Cara Uroša, poslednjeg srpskog vladara iz dinastije Nemanjića, prenetih sa Kosova, iz Nerodimlja 1706. godine.

SHARE IT: