Jaši – Iasi

Jaši je drugi po naseljenosti grad Rumunije, koji se nalazi u severoistočnoj Rumuniji. Smešten u istorijskom delu moldavskog regiona, Jaši je tradicionalno bio jedan od ključnih centara društvenog, kulturnog, akademskog i umetničkog života Rumunije. Grad Jaši je bio glavni grad Kneževine Moldavije od 1564. do 1859. godine, te Ujedinjenih kneževina od 1859. do 1862. godine, kao i glavni grad Rumunije od 1916. do 1918. godine. Sa sedištem prvog Univerziteta u Rumuniji i prve inženjerske škole, Jaši je drugi po veličini univerzitetski centar u državi, sa 5 javnih i 7 privatnih univerziteta, koje pohađa preko 75000 studenata.

Jaši je vekovima bio na raskršću najvažnijih trgovačkih puteva, koji su povezivali Poljsku, Mađarsku, Rusiju i Konstantinopolj. Zahvaljujući svojoj bogatoj istoriji, Jaši je bio glavni centar moldavske kulture od 1408. godine i ima skoro 100 pravoslavnih crkava, koje se nalazi na takozvanoj Zlatnoj visoravni. Najstarija pravoslavna crkva u Jašiju je posvećena Svetom Nikoli i potiče iz vremena vladavina Stefana Hrabrog – 1457-1504. godine.

 

SHARE IT: